X
GO

Baza znanja in koristne informacije

Preverite koristne nasvete za osemenjevanje, pogosta vprašanja in odgovore, arhiv preteklih katalogi bikov in druge koristne informacije.

 

Nasveti in pogosta vprašanja

V sejni sobi Zadružnega doma Zadvor v Dobrunjah bo predavanje na temo izbora rastlin za pridelavo krme v spremenjenih klimatskih razmerah primernih za VVO območja in njihovo vključevanje v njivski kolobar

Strojni krožek Kmetovalec in Kss enota Grosuplje organizirata strokovno ekskurzijo v prekmurje v sredo

V okviru projektnih nalog občine Grosuplje vas vabimo na dva sklopa izobraževanj

KGZS - Zavod Lj. bo organiziral začetni tečaj za pridobitev znanja na področju predelave mleka na kmetiji

V novembru se bodo izvajali prikazi, predavanja in tečaji na različnih lokacijah

Rejce krav molznic vabimo na predavanje in delavnico v Dob pri Domžalah v sredo

Namen delavnice za pridelovalce mleka je rejce seznaniti o vrsti patogenih mikrobov..

V prostorih gasilskega doma v Tunjicah bo predavanje na temo

V občini Šmartno pri Litiji bo demonstracijski prikaz apnenja in delavnica za turistične kmetije

V okviru projektne naloge Občine Grosuplje vas vabimo na predavanje in prikaz na ekološko in na sadjarsko kmetijo

V Logatcu je v okviru projekta Leader na ogled razstava starih sort jabolk

Kmetijska svetovalna služba organizira v Ribnici predavanja  na temo

Sadjarsko društvo Hrastnik organizira sadjarsko razstavo v Dolu pri Hrastniku

Tehnološka navodila za kmetovalce na poplavljenih območjih

V Blagovici bo praktični prikaz čiščenja zarasti, v Brdu pri Lukovici pa promocija mesa

<<35363738394041424344

Arhiv katalogov