X
GO

Cenik

Govedoreja

Količina Mers. enota Cena na enoto Stopnja DDV Znesek DDV Vrednost  z DDV
Označitev govedi in nadomestitev ušesne znamke za govedo 
1  kom   3,65 € 9,50% 0,35 € 4,00 €
Označitev govedi z ušesno znamko in registracija v VOLOS
1  kom  5,66 € 9,50% 0,54 € 6,20 €
Registracija govedi v VOLOS 
1  kom  0,91 € 9,50% 0,09 € 1,00 €
Distribucija in prodaja rednih ušesnih znamk za govedo - brez označitve
1 do 5 znamk  kom   2,00 € 22,00% 0,44 € 2,44 €
6 do 10 znamk  kom  1,60 € 22,00% 0,35 € 1,95 €
11 do 20 znamk  kom  1,40 € 22,00% 0,31 € 1,71 €
11 do 20 znamk  kom  1,20 € 22,00% 0,26 € 1,46 €
Distribucija in prodaja nadomestnih ušesnih znamk za govedo - rejec označi sam
1 do 5 znamk  kom   1,89 € 22,00% 0,41 € 2,30 €
6 do 99 znamk  kom  1,72 € 22,00% 0,38 € 2,10 €
100 in več   kom  1,52 € 22,00% 0,33 € 1,85 €
Laboratorijske analize mleka - (maščobe, beljakovine, laktoza, skupno število somatskih celic in sečnina)
1 krava v kontroli /leto kom 4,75 € 9,50% 0,45 € 5,20 €
Laboratorijske analize - posamezno -  vzorec dostavljen v laboratorij
1 kom 0,91 € 9,50% 0,09 € 1,00 €

Drobnica

Količina Merska enota Cena na enoto Stopnja DDV Znesek DDV Vrednost  z DDV
Označitev drobnice z dvojno uš. znamko in registracija drobnice v VOLOS
1 do 5 živali kom 1,83 € 9,50% 0,17 € 2,00 €
6 do 15 živali kom  1,74 € 9,50% 0,17 € 1,91 €
16 do 25 živali   kom  1,70 € 9,50% 0,16 € 1,86 €
26 in več živali kom  1,65 € 9,50% 0,16 € 1,81 €
Označitev drobnice z gumbom  (označitev + gumb)
1 do 4 živali  kom  0,60 € 9,50% 0,06 € 0,66 €
5 do 10 živali  kom  0,57 € 9,50% 0,05 € 0,62 €
11 do 24 živali  kom  0,55 € 9,50% 0,05 € 0,60 €
25 in več živali  kom  0,54 € 9,50% 0,05 € 0,59 €
Ušesne znamke za drobnico  - dvojna - distribucija znamk  - rejec označi sam 
1 do 9 dvoj znamk  kom  0,90 € 22,00%  0,20 € 1,10 €
10 do 24 dvoj znamk  kom  0,66 € 22,00% 0,15 € 0,81 €
25 in več dvoj znamk  kom  0,54 € 22,00% 0,12 € 0,66 €
Ušesne znamke za drobnico - NADOMESTNE
1 do 4 znamke  kom  1,44 € 22,00%  0,32 € 1,76 €
5 do 10 znamk  kom 1,38 € 22,00% 0,30 € 1,68 €
11 do  20 znamk  kom 1,15 € 22,00%  0,25 € 1,40 €
21 in več znamk  kom  1,10 € 22,00% 0,24 € 1,34 €
Ušesne Znamke - gumb z SIŠ številko
1 do 4 znamke -gumbi  kom  0,30 € 22,00% 0,07 € 0,37 €
5 in več znamk gumbov  kom  0,28 € 22,00% 0,06 € 0,34 €

Prašičereja

Količina Merska enota Cena na enoto Stopnja DDV Znesek DDV Vrednost  z DDV
Označitev prašičev z gumbom (SIŠ številka) - (označitev + gumb)
1 do 4 živali  kom  0,60 € 9,50% 0,06 € 0,66 €
5 do 10 živali  kom  0,57 € 9,50 0,05 € 0,62 €
11 do 24 živali  kom  0,55 € 9,50% 0,05 € 0,60 €
25 in več živali  kom  0,54 € 9,50% 0,05 € 0,59 €
Ušesne Znamke - gumb z SIŠ številko
1 do 4 znamke -gumbi  kom  0,30 € 22,00% 0,07 € 0,37 €
5 in več znamk gumbov  kom  0,28 € 22,00% 0,06 € 0,34 €