X
GO

Nagovor direktorja

Spoštovani obiskovalci spletnih strani KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA LJUBLJANA (v nadaljevanju KGZS - ZAVOD LJ).

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran, ki je namenjena predvsem temu, da vam po sodobnih informacijskih poteh predstavimo organiziranost in vsebinska področja našega dela, vas seznanjamo z aktualnimi novostmi in posredujemo informacije, ki se nanašajo na izvajanje storitev in prodajo blaga s področja našega dela.

Dejavnost strokovnih služb KGZS - ZAVODA LJ je izredno pestra. Kot javna služba na področju kmetijstva seznanjamo uporabnike o ukrepih kmetijske politike in le te pomagamo izvajati, z uporabo različnih metod izobražujemo prebivalce podeželja, izvajamo kontrolo in selekcijo v živinoreji, vzrejamo plemenske bike in oskrbujemo celotno območje Slovenije z bikovim semenom rjave, črno bele, mesnih in cikaste pasme.

Zavedamo se, da smo skupaj z uporabniki naših storitev del velike družine, ki živi in deluje v kompleksnem in stalno spreminjajočem se okolju. Vsakodnevni trud vseh zaposlenih v smislu kakovosti in usmerjenosti k uporabnikom, sta temeljni vrednoti našega zavoda.

V KGZS - ZAVODU LJ se zavedamo dejstva, da je naša osnovna naloga usmerjena k zadovoljevanju vaših potreb in pričakovanj. V današnjih časih so mnogokrat potrebne prave in hitre informacije, da se lahko sprejmejo prave odločitve. Želimo si, da bi k temu pripomogla tudi naša spletna stran.

 

Matija Rigler
Direktor