X
GO

Baza znanja in koristne informacije

Preverite koristne nasvete za osemenjevanje, pogosta vprašanja in odgovore, arhiv preteklih katalogi bikov in druge koristne informacije.

 

Nasveti in pogosta vprašanja

Nekaj podatkov o našem delu iz Poročila o Osemenjevalnem centru Preska za leto 2017

V zadnjem času so cene seksiranega semena občutno višje, kot v preteklosti. ZAKAJ?

Tehnologija seksiranja in zamrzovanja, kvaliteta in postopek priprave za osemenjevanje.

Oglejte si kratek video z nazornim prikazom pravilnega rokovanja z globoko zamrznjenim semenom in prikazanimi posledicami nepravilnega dela.

BH2 - je recesivna genetska napaka pri govedu.

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

Paratuberkuloza postaja velik problem v naših čredah. Na OC Preska moramo v zadnjem času zavračati bike okužene s povzročiteljem paratuberkuloze.

Arhiv katalogov