X
GO

Izpostava Vrhnika

Predstavitev izpostave

 

  • Opis območja

V občinah Vrhnika, Borovnica, Log – Dragomer, Brezovica pri Ljubljani in v delu Mestne občine Ljubljana je skupaj 8.288  ha kmetijskih zemljišč. Od tega je pretežni del travnati svet,  njive ležijo le na območju Ljubljanskega barja, kjer se prideluje krma za govedo (molznice, krave dojilje, goveji pitanci).

Lokacija KSS Vrhnika: Cankarjev trg 5, 1360 Vrhnika

  • Opis kmetijstva

 

Na izpostavi KSS Vrhnika  je okrog 760 kmetij. To so kmetije iz občin Borovnica, Vrhnika, Log – Dragomer, Brezovica pri Ljubljani in del Mestne občine Ljubljana.

Od teh 760 kmetij je bilo v letu 2017 v KOPOP programe vključenih 168 kmetijskih gospodarstev, v ekološko kmetovanje pa 69.

Na tem območju kmetje redijo pretežno govedo in sicer 7.985 glav govedi, 507 konjev in 1215 ovc in koz.

 

   ·Delo z društvi

Na območju enote Vrhnika delujejo naslednja društva :

- Govedorejsko društvo Dr. Janez Verbič  (predsednik Simon Stržinar)

- Društvo kmečkih in podeželskih žena Vrhnika (predsednica Urša Trček)

- Društvo podeželskih žena »Ajda« Borovnica (predsednica Mazi Tina)

- Društvo podeželske mladine »Bobri« (predsednik Jernej Žnidaršič)

- Društvo rejcev drobnice Notranjske (predsednik Fortuna Janez)

- Konjerejsko društvo Barje ( predsednik Trček Marjan)

- Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Vrhnika - DGPMŽ (predsednik Pretnar Marcel)

     

                                                              

     

Pastirček - 2021

 

Uradne ure

 

Ponedeljek

Sreda

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

 

 

Kontakt

 

Terenski svetovalec

 Lončar Matej dipl. inž. zoot.
 T: 01 750 20 08
 E: matej.loncar@lj.kgzs.si
 sedež: Cankarjev trg 5, 1360 Vrhnika

 

Terenski svetovalec

 Blaž Bavdek, mag. inž. agr.
 T: 01 750 20 09
 E: blaz.bavdek@lj.kgzs.si
                                sedež: Cankarjev trg 5, 1360 Vrhnika