X
GO

Kmetijske gradnje

Pomagamo in svetujemo

 • posredovanje tehnoloških rešitev  s področja kmetijskih gradenj kmetijam, ki urejajo ali usmerjajo svojo proizvodnjo,
 • svetovanje pri določitvi primerne tehnologije za posamezno kmetijo,
 • izdelava  tehnoloških projektov  za novogradnje ali adaptacije -na podlagi obstoječih  posnetkov stanja,
 • koordinacija dela in rešitve na sami kmetiji pri izvajanju programa navskrižne skladnosti,
 • sodelovanje pri izobraževanju strokovnega kadra in kmetovalcev (priprava in organizacija predavanj in tečajev, posvetov),
 • koordinacija in priprava projektov za javne razpise,
 • redno spremljanje državne in evropske zakonodaje,
 • priprava pisnih navodil za lokalno svetovalno službo in kmete,
 • izobraževanje kmetov za pridobitev znanja na tečaju ŽIVINOREJEC in na tečaju za predelavo mesa,
 • izobraževanje in svetovanje pri izvajanju KOP programa,
 • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV),
 • sodelovanje s strokovnimi inštitucijami (fakultete, inštituti) in prenos novejših tehnologij v prakso.

Povezane vsebine

 

Pomembni dokumenti

 

Kontakt

Terenski svetovalec - gradnje kmetijskih objektov

Stanislav Bokal, inž. kmet.
T: 01 899 50 13
E: slavko.bokal@lj.kgzs.si
sedež: Valvazorjev trg 3, 1270 Litija