X
GO

Vodstvo zavoda in uprava

Svet KGZS - Zavoda LJ v mandatnem obdobju 16. 7. 2021 - 16. 7. 2025


Predsednik sveta

  • Franc Prelesnik (predstavnik ustanovitelja)

Podpredsednica sveta

  • Mag. Sonja Zidar Urbanija (predstavnica zaposlenih)

 

 


Člana sveta -
predstavnika ustanovitelja

  • Vincenc Otoničar
  • Polonca Sladič

Člani sveta - 
predstavniki uporabnikov

  • Roman Savšek
  • Anton Kokelj
  • Anton Perme

Člana sveta -
predstavnika zaposlenih

  • Kljun-Mršič Tanja,dipl.inž.zoot.

  • Zibelnik Zdenka

Direktor v mandatnem obdobju 6. 11. 2023 - 5. 11. 2027

  • Matija Rigler, univ. dipl. inž.zoot.