X
GO

Vodstvo zavoda in uprava

Svet KGZS - Zavoda LJ v mandatnem obdobju 15. 7. 2017 - 15. 7. 2021


Predsednik sveta

  • Janez Ocepek, inž. kmet. (predstavnik ustanovitelja)

Podpredsednica sveta

  • Nada Gabrenja, univ. dipl. inž.agr. (predstavnica zaposlenih)

Člana sveta -
predstavnika ustanovitelja

  • Ilc Anton, univ.dipl.inž.zoot.
  • Levstik Ivan

Člani sveta - 
predstavniki uporabnikov

  • Žagar Janez
  • Černe Franc
  • Beja Janez

Člana sveta -
predstavnika zaposlenih

  • Kljun-Mršič Tanja,dipl.inž.zoot.

  • Zibelnik Zdenka

Direktor v mandatnem obdobju 6. 5. 2019 - 5. 5. 2023

  • Jože Benec, univ. dipl. inž.agr.