X
GO

Živinoreja/govedoreja

Pomagamo in svetujemo

 • strokovna pomoč živinorejcem na področju: pridelave, spravila in priprave krme,
 • posredovanje sodobnih izsledkov s področja prehrane živali,
 • pomoč pri vodenju tehnologije in prehrane domačih živali,
 • izračunavanje bilance krme in optimalnih krmnih obrokov,
 • svetovanje pri tehnologiji in prireji mleka  in mesa,
 • zagotavljanje in svetovanje za doseganje standarda dobrega počutja živali,
 • posredovanje tehnoloških rešitev  kmetijam, ki urejajo ali usmerjajo proizvodnjo (standardna, sonaravna, ekološka),
 • seznanjanje kmetov  s predpisanimi zahtevami ravnanja - navzkrižna skladnost,
 • seznanjanje z  uporabo spletnih strani s področja kmetijstva in okolja,
 • pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov - tehnološki del,
 • izdelava raznih mnenj
 • sodelovanje pri izdelava tehnoloških projektov,
 • sodelovanje z občinami,
 • izobraževanje in svetovanje pri izvajanju izobraževanja v okviru PRP (KOPOP, DŽ, EK... ),
 • sodelovanje pri čezmejnih projektih
 • redno spremljanje državne in evropske zakonodaje,
 • v okviru pristojnosti - svetovanje s področja zdravstvenega varstva domačih živali,
 • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV).

Povezane vsebine

 

Pomembni dokumenti

 

 

Kontakt

Specialistka za živinorejo

Jasmina Slatnar, univ. dipl. inž. zoot.
T: 01 513 07 26
E: jasmina.slatnar@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA

 

Specialistka za živinorejo

dr. Tina Trebušak, univ. dipl. inž. zoot.
T: 01 513 07 44
E: tina.trebusak@lj.kgzs.si
                               sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA