X
GO

Seme bikov iz uvoza

Vsi biki so odbrani s strani pro za črno beli in rjavo pasmo in so trenutno zelo uporabljani v svetu, predvsem kot biki za bikovske matere in za izboljševanje genetskega potenciala v rejah in s tem omogočajo vzrejo visoko proizvodnih in ekonomsko konkurenčnih krav.