X
GO

Svetovalci na terenu - izpostave

Ljubljana          
Tomaž Močnik Univ. dipl. inž. zoot. vodja oddelka 01 513 07 20 041 310 166 tomaz.mocnik@lj.kgzs.si
Damjana Iljaš Univ. dipl. inž. agr. specialistka za poljedelstvo 01 513 07 22 041 310 174 damjana.iljas@lj.kgzs.si
Ana Ogorelec Univ. dipl. inž. agr. specialistka za zelenjadarstvo 01 893 14 22 041 310 158 ana.ogorelec@lj.kgzs.si
Alenka Caf Univ. dipl. inž. agr. specialistka za sadjarstvo 01 513 07 14 041 310 156 alenka.caf@lj.kgzs.si
Jasmina Slatnar Univ. dipl. inž. zoot. specialistka za živinoreja 01 513 07 26 041 310 159 jasmina.slatnar@lj.kgzs.si
Anton Zavodnik Univ. dipl. inž. agr. specialist za travništvo, pašništvo 01 513 07 24 041 310 195 anton.zavodnik@lj.kgzs.si
Mag. Vesna Velikonja Magistrica  znanosti
univ. dipl. inž. agr.
specialistka za agrarno ekonomiko 01 513 07 28 041 310 177 vesna.velikonja@lj.kgzs.si
Barbara Lapuh Univ. dipl. inž. agr. svetovalka koordinatorka za KD + DD 01 513 07 18 041 310 181 barbara.lapuh@lj.kgzs.si
Valentina Šajn Univ. dipl. inž. agr. specialistka za razvoj podeželja 01 513 07 16 041 310 199 valentina.sajn@lj.kgzs.si
Mag. Marjan Dolenšek Univ. dipl. inž. agr. specialist za kmetijsko tehniko 01 513 07 00 041 611 683 marjan.dolensek@lj.kgzs.si
Mateja Poljanc Inž. kmet. višji strokovni sodelavec I - knjigovodstvo 01 513 07 40 031 692 374 mateja.poljanc@lj.kgzs.si
Špela Drnovšek Univ.dipl.inž.agr. specialistka za razvoj podeželja 01 513 07 16 041 310 353 spela.drnovsek@lj.kgzs.si
Dr. Tina Trebušak Univ.dipl.inž.zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 513 07 00 041 310 198 tina.trebusak@lj.kgzs.si
           
Izpostava CERKNICA    
           
Rajko Intihar Dipl. inž. agr.in hort. terenski kmetijski svetovalec 01 709 70 41 041 310 163 rajko.intihar@lj.kgzs.si
Magda Doles Dipl. inž. agr.in hort. terenska kmetijska svetovalka 01 709 70 40 041 310 161 magda.doles@lj.kgzs.si
Izpostava DOMŽALE    
Pavla Pirnat Univ. dipl. inž. agr. terenska kmetijska svetovalka 01 724 48 55 031 667 890 pavla.pirnat@lj.kgzs.si
Burja Petra Mag. inž. agr. terenska kmetijska svetovalka 01 724 18 45 041 310 167 petra.burja@lj.kgzs.si
Lucija Sušnik Mag.inž.zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 724 18 45 031 310 984 lucija.susnik@lj.kgzs.si
Matjaž Maležič Inž. kmet. terenski kmetijski svetovalec 01 724 18 45 041 762 461 matjaz.malezic@lj.kgzs.si
Izpostava GROSUPLJE    
Zupanc Puš Darinka Inž. kmet. /Ivančna Gorica/terenska kmetijska svetovalka 01 786 93 10 041 310 171 darka.zupancpus@lj.kgzs.si
Darja Janežič Inž. kmet. /Ivančna gorica/terenska kmetijska svetovalka 01 786 93 10 041 310 170 darja.janezic@lj.kgzs.si
Franci Omahen Dipl. inž. agr. /Grosuplje/terenski kmetijski svetovalec 01 787 25 94 041 310 169 franc.omahen@lj.kgzs.si
Olga Novak Mag.inž.agr. /Grosuplje/terenska kmetijska svetovalka 01 787 25 94 031 310 397 olga.novak@lj.kgzs.si
Izpostava LITIJA    
Slavko Bokal Inž. kmet. terenski kmetijski svetovalec 01 899 50 13 041 310 178 slavko.bokal@lj.kgzs.si
Mag. Sonja Zidar Urbanija Univ. dipl. inž. kmet. terenska kmetijska svetovalka 01 899 50 14 041 310 176 sonja.zurbanija@lj.kgzs.si
Skalič Holešek Karmica Univ.dipl. inž.agr. terenska kmetijska svetovalka 01 899 50 15 041 310 179 karmen.skalic-holesek@lj.kgzs.si
Ana Cirar Univ. dipl. inž. zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 899 50 13 041 310 444 ana.cirar@lj.kgzs.si
Izpostava  LJUBLJANA VIČ    
Nada Gabrenja Univ. dipl. inž. kmet. /Dobrova/terenska kmetijska svetovalka 01 366 31 92 041 310 194 nada.gabrenja@lj.kgzs.si
Zlatko Krasnič Inž. kmet. /Ig/terenski kmetijski svetovalec 01 290 94 62 041 310 196 zlatko.krasnic@lj.kgzs.si
Izpostava MEDVODE    
Mojca Lovšin Univ. dipl. inž. agr. terenska kmetijska svetovalka 01 361 82 86 041 310 180 mojca.lovsin@lj.kgzs.si
Izpostava LJUBLJANA MOSTE, BEŽIGRAD    
Štefan Kuhar Dipl. inž. agr. in hort. /Tomačevo/terenski kmetijski svetovalec 01 561 26 70 041 310 183 stefan.kuhar@lj.kgzs.si
Jenko Andrejka Dipl. inž. agr. in  hort. /Dobrunje/terenska kmetijska svetovalka 01 542 97 72 041 310 185

andreja.jenko@lj.kgzs.si

Barbara Jugovic Mag.inž.agr /Tomačevo/Pripravnica 01 561 26 70 041 310 160 barbara.jugovic@lj.kgzs.si

Izpostava LOGATEC

   
Roman Rupnik Dipl.inž.zoot. terenski kmetijski svetovalec 01 754 29 33 041 310 186 roman.rupnik@lj.kgzs.si
Mojca Vavken Inž. kmet. terenska kmetijska svetovalka 01 756 49 32 041 310 187 mojca.vavken@lj.kgzs.si
Izpostava KAMNIK    
Rozalija Gaberšek Dipl. inž .zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 831 75 33

041 310 155

rozalija.gabersek@lj.kgzs.si
Anton Jamnik Univ. dipl. ing. zoot. terenski kmetijski svetovalec 01 362 99 37 031 378 772 anton.jamnik@lj.kgzs.si
Barbara Kržišnik Univ. dipl. ing. agr. terenska kmetijska svetovalka 01 839 77 69 031 310 481 barbara.krzisnik@lj.kgzs.si
Izpostava VRHNIKA    
Ana Pečjak Univ.dipl.inž.zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 750 20 08 031 378 784 ana.pecjak@lj.kgzs.si
Blaž Bavdek Mag.inž.agr. terenski kmetijski svetovalec 01 750 20 09 041 310 165 blaz.bavdek@lj.kgzs.si
Izpostava KOČEVJE    
Jože Oblak Dipl. ing. agr. in hort. terenski kmetijski svetovalec 01 895 38 76 041 310 175 joze.oblak@lj.kgzs.si
Izpostava RIBNICA    
Janko Debeljak Dipl.inž. zoot. /Loški potok/terenski kmetijski svetovalec 01 835 01 20 041 310 188 janko.debeljak@lj.kgzs.si
Irena Šilc Univ. dipl. inž. agr. /Ribnica/terenska kmetijska svetovalka 01 836 19 27 041 310 190 irena.silc@lj.kgzs.si
Peter Indihar Inž. kmet. /Velike Lašče, Videm-Dobrepolje/terenski kmetijski svetovalec

01 788 88 42;

01 786 71 50

041 310 197 peter.indihar@lj.kgzs.si
Vladka Turk Mate Univ. dipl. inž. zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 837 32 54 041 310 168 vladka.turk-mate@lj.kgzs.si
Izpostava ZAGORJE    
Janja Žagar Univ.dipl.inž. živil. teh. terenska kmetijska svetovalka 03 567 93 91 041 310 193 janja.zagar@lj.kgzs.si
Teja Rozina Univ. dipl. inž. zoot. terenska kmetijska svetovalka 03 567 93 90 041 310 192 teja.rozina@lj.kgzs.si
           
Faks: 01 513 07 41