X
GO

Svetovalci na terenu - izpostave

Ljubljana          
Tomaž Močnik Univ. dipl. inž. zoot. vodja oddelka 01 513 07 20   tomaz.mocnik@lj.kgzs.si
Marijana Kos Univ. dipl. inž. agr. specialistka za zelenjadarstvo 01 513 07 22   marijana.kos@lj.kgzs.si
Alenka Caf Univ. dipl. inž. agr. specialistka za sadjarstvo 01 513 07 14   alenka.caf@lj.kgzs.si
Jasmina Slatnar Univ. dipl. inž. zoot. specialistka za živinoreja 01 513 07 26   jasmina.slatnar@lj.kgzs.si
Ana Pečjak Univ.dipl.inž.zoot. specialistka za travništvo in naravovarstvo 01 513 07 24   ana.pecjak@lj.kgzs.si
Mag. Vesna Velikonja Magistrica  znanosti
univ. dipl. inž. agr.
specialistka za agrarno ekonomiko 01 513 07 28   vesna.velikonja@lj.kgzs.si
Valentina Šajn Univ. dipl. inž. agr. specialistka za razvoj podeželja 01 513 07 16   valentina.sajn@lj.kgzs.si
Mag. Marjan Dolenšek Univ. dipl. inž. agr. specialist za kmetijsko tehniko 01 513 07 00   marjan.dolensek@lj.kgzs.si
Špela Drnovšek Univ.dipl.inž.agr. specialistka za razvoj podeželja 01 513 07 16   spela.drnovsek@lj.kgzs.si
Dr. Tina Trebušak Univ.dipl.inž.zoot. specialistka za ekološko kmetijstvo 01 513 07 44   tina.trebusak@lj.kgzs.si
Burja Petra mag. inž. agr. specialistka za razvoj podeželja 01 513 07 16   petra.burja@lj.kgzs.si
Maja Križnar univ. dipl. inž. agr kordinator DD + KD 01 513 07 18   maja.kriznar@lj.kgzs.si
Jernej Lončar mag. inž. agr specialist za poljedelstvo 01 724 18 45   jernej.loncar@lj.kgzs.si
Domen Cigale mag.inž. agr terenski kmetijski svetovalec    

domen.cigale@lj.kgzs.si

Izpostava CERKNICA    
Rajko Intihar Dipl. inž. agr.in hort. terenski kmetijski svetovalec 01 709 70 41   rajko.intihar@lj.kgzs.si
Magda Doles Dipl. inž. agr.in hort. terenska kmetijska svetovalka 01 709 70 40   magda.doles@lj.kgzs.si
Alenka Ule dipl. inž. kmet. zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 709 70 40   alenka.ule@lj.kgzs.si
Izpostava DOMŽALE    
Pavla Pirnat Univ. dipl. inž. agr. terenska kmetijska svetovalka 01 724 48 55   pavla.pirnat@lj.kgzs.si
Barbara Kržišnik Univ. dipl. inž. agr. terenska kmetijska svetovalka 01 724 18 45   barbara.krzisnik@lj.kgzs.si
Manca Vrhovnik dipl.inž.agr terenska kmetijska svetovalka 01 724 18 45   manca.vrhovnik@lj.kgzs.si
Izpostava GROSUPLJE    
Zupanc Puš Darinka Inž. kmet. /Ivančna Gorica/terenska kmetijska svetovalka 01 786 93 10   darka.zupancpus@lj.kgzs.si
Darja Janežič Inž. kmet. /Ivančna gorica/terenska kmetijska svetovalka 01 786 93 10   darja.janezic@lj.kgzs.si
Nika Zupančič dipl. inž. kmet. zoot. /Ivančna gorica/terenska kmetijska svetovalka - pripravnik 01 786 93 10   nika.zupancic@lj.kgzs.si
Franci Omahen Dipl. inž. agr. /Grosuplje/terenski kmetijski svetovalec 01 787 25 94   franc.omahen@lj.kgzs.si
Tjaša Dvizac dipl. inž. agr /Grosuplje/terenska kmetijska svetovalka-pripravnik 01 786 71 50   tjasa.dvizac@lj.kgzs.si
Izpostava LITIJA    
Slavko Bokal Inž. kmet. terenski kmetijski svetovalec/Gradnje kmetijskih objektov/ 01 899 50 13   slavko.bokal@lj.kgzs.si
Mag. Sonja Zidar Urbanija Univ. dipl. inž. kmet. terenska kmetijska svetovalka 01 899 50 14   sonja.zurbanija@lj.kgzs.si
Skalič Holešek Karmica Univ.dipl. inž.agr. terenska kmetijska svetovalka 01 899 50 15   karmen.skalic-holesek@lj.kgzs.si
Ana Cirar Univ. dipl. inž. zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 899 50 13   ana.cirar@lj.kgzs.si
Anja Bevc Mag. inž. agr terenska kmetijska svetovalka  01 899 50 13   anja.bevc@lj.kgzs.si
Izpostava  LJUBLJANA VIČ    
Nada Gabrenja Univ. dipl. inž. kmet. /Dobrova/terenska kmetijska svetovalka 01 366 31 92   nada.gabrenja@lj.kgzs.si
Zlatko Krasnič Inž. kmet. /Ig/terenski kmetijski svetovalec 01 290 94 62   zlatko.krasnic@lj.kgzs.si
Aleks Bordon mag. inž. hort /Ig/terenski kmetijski svetovalec 01 290 94 62   aleks.bordon@lj.kgzs.si
Izpostava MEDVODE    
Mojca Lovšin Univ. dipl. inž. agr. terenska kmetijska svetovalka 01 361 82 86   mojca.lovsin@lj.kgzs.si
Izpostava LJUBLJANA MOSTE, BEŽIGRAD    
Jenko Andrejka Dipl. inž. agr. in  hort. /Dobrunje/terenska kmetijska svetovalka 01 542 97 72   andreja.jenko@lj.kgzs.si
Barbara Jugovic mag. inž. agr /Tomačevo/terenska kmetijska svetovalka 01 561 26 70   barbara.jugovic@lj.kgzs.si

Izpostava LOGATEC

   
Roman Rupnik Dipl.inž.zoot. terenski kmetijski svetovalec 01 754 29 33   roman.rupnik@lj.kgzs.si
Mojca Vavken Inž. kmet. terenska kmetijska svetovalka/ svetovalka koordinatorka za KD + DD 01 756 49 32   mojca.vavken@lj.kgzs.si
Izpostava KAMNIK    
Rozalija Gaberšek Dipl. inž .zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 831 75 33

 

rozalija.gabersek@lj.kgzs.si
Marjan Cuderman Mag. inž. hort terenski kmetijski svetovalec 01 362 99 37   marjan.cuderman@lj.kgzs.si
Izpostava VRHNIKA    
Matej Lončar dipl.inž.zoot. terenski kmetijski svetovalec 01 750 20 08   matej.loncar@lj.kgzs.si
Blaž Bavdek Mag.inž.agr. terenski kmetijski svetovalec 01 750 20 09   blaz.bavdek@lj.kgzs.si
Izpostava KOČEVJE    
Nuša Klemenc mag. inž. hort terenska kmetijska svetovalka 01 895 38 76   nusa.klemenc@lj.kgzs.si
Izpostava RIBNICA    
Irena Šilc Univ. dipl. inž. agr. /Ribnica/terenska kmetijska svetovalka 01 836 19 27   irena.silc@lj.kgzs.si
Peter Indihar Inž. kmet. /Velike Lašče, Videm-Dobrepolje/terenski kmetijski svetovalec

01 788 88 42

01 786 71 50

  peter.indihar@lj.kgzs.si
Vladka Turk Mate Univ. dipl. inž. zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 837 32 54   vladka.turk-mate@lj.kgzs.si
Izpostava ZAGORJE    
Janja Žagar Univ.dipl.inž. živil. teh. terenska kmetijska svetovalka 03 567 93 91   janja.zagar@lj.kgzs.si
Teja Rozina Univ. dipl. inž. zoot. terenska kmetijska svetovalka 03 567 93 90   teja.rozina@lj.kgzs.si
Faks: 01 513 07 41