X
GO

Skupne službe

Splošni posli

Elizabeta Tratnik, višji. upr. del.,  organizator dela
T: 01 513 07 00
F: 01 513 07 41
E: tajnistvo@lj.kgzs.si

Finance in računovodstvo

Nataša Razpotnik, univ. dipl. ekon., vodja oddelka
T: 01 513 07 04
F: 01 513 07 41
E: natasa.razpotnik@lj.kgzs.si

Mojca Vaupotič, glavni knjigovodja
T: 01 513 07 08
F: 01 513 07 41
E: mojca.vaupotic@lj.kgzs.si