X
GO

Seme kozlov iz uvoza

Čistopasemske plemenske živali je mogoče kupiti na testnih postajah ali pri rejcih, katerih tropi so vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje. Zaradi nizke prisotnosti nekaterih pasem ovc in koz, se uvažajo plemenjaki drugih populacij in seme elitnih kozlov, ki se uporablja za potrebe oplemenjevanja, selekcijo in preprečevanje parjenja v sorodstvu. Uvažamo seme kozlov tistih pasem, ki so vključene v rejske programe.

Seme kozlov je nabavljeno pri francoski firmi Evolution International (www.evolution-int.com). Izbrani so na podlagi podatkov iz njihovih katalogov, kjer si tudi vi lahko ogledate njihove rezultate. 

Srnasta pasma 

Ime kozla Številka kozla Skupni index Mleko Belj, kg Belj. % Mašč. kg Mašč. % SC Vime Cena (brez ddv)
MEGA M512 Novo FR28515462021 139 45 2,8 1,5 2,4 0,6 115 104 40,00 EUR
ENDURO E122 FR53592290156 124 -2 1,1 1,2 1,7 3,1 92 104 34,89 EUR
NORDIK N500 Novo FR16198172188 118 1 1,1 0,9 1,3 1,1 109 109 31,50 EUR

 

Sanska pasma 

Ime kozla Številka kozla Skupni index Mleko Belj, kg Belj. % Mašč. kg Mašč. % SC Vime Cena (brez ddv)
NIMO N124  Novo    FR24002817689 128 110 2,3 -1 3,7 -0,3 104 111 40,00 EUR
LEYTON L581 Novo FR22643815217 109 33 0,9 -0,1 0,4 -0,5 103 102 24,00 EUR


 

Burska pasma 

Ime kozla

Številka kozla

Rojstna

teža

Teža

90 dan

Teža

odrasle živali

Rojstna

teža sinov

Teža

sinov 70 dan

Cena (brez DDV)

MIX E738              FR57662400003 5,2 22,1 76 3,4 (+/- 0,4) 14,2 (+/- 4,0) 18,00 EUR
DONI E735           FR57662400004 4,8 23,6 81 2,9 (+/- 0,7) 15,0 (+/-3,5) 18,00 EUR