X
GO

Poljedelstvo

Pomagamo in svetujemo

 • strokovna pomoč pridelovalcem poljščin
 • organizacija izobraževanj:
  • posveti »Dan pšenice« in »Dan koruze« v Jablah
  • predavanja
  • tečaji - tečaji iz varstva rastlin (osnovni in obnovitveni)
  • tečaji za pridobitev NPK Poljedelec
  • demonstracijski prikazi in poskusi
 • strokovne ekskurzije
 • svetovanje s področja poljedelstva, varstva poljščin, in ukrepov kmetijsko- okoljske politike - SKOP, KOP, KOPOP
 • svetovanje v pisarni po telefonu in elektronskem mediju
 • svetovanje v Poljedelskih nasvetih
 • izdelava kolobarjev in gnojilnih načrtov
 • svetovanje ekološkim kmetovalcem
 • strokovna pomoč pri:
  • izvajanju sortnih poskusov (koruza, žita)
  • izdelavi kolobarjev in gnojenju poljščin
  • izvajanju herbicidnih in drugih poskusov s FFS
 • sodelovanje z društvi in strojnimi krožki
 • strokovna literatura, članki in prispevki:
  • tehnološki listi
  • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV)
 • sodelovanje s tujimi in domačimi strokovnimi inštitucijami

Aktualna tehnološka navodila

Priprava skladiščnih prostorov na uskladiščenje pridelkov

Integrirana pridelava poljščin - zahteve in prepovedi

Pregled posevkov žit - 20. 4. 2023 

Varstvo krompirja pred pleveli - 12. 4. 2023

Varstvo žitnih posevkov pred boleznimi - 30. 3. 2023

Zatiranje škodljivcev in bolezni v oljni ogrščici - 24. 3. 2023

Pregled posevkov žit Ljubljana - 20. 3. 2023

Zatiranje plevelov v žitih spomladi 2023

Zatiranje kljunotajev v oljni ogrščici 2023

Rezultati preizkušanja hibridov koruze za zrnje in silažo v letu 2022

Dognojevanje ozimnin

Priporočena sortna lista za krompir 2023

Alelopatija

Utrinki s terena - ozimna žita jeseni (oktober 2022)

Dosevki za sušna  poletja 24.7.2022

Strune in sredstva za zatiranje - 2022

Ukrepi po poletnih neurjih na poljščinah

Setev jarih žit

Zatiranje škodljivcev v oljni ogrščici 24. 2. 2022

Zatiranje bolezni v oljni ogrščici 24. 2. 2022

Priporočena sortna lista koruze 2022

Pregled posevkov ozimnih žit 23.2 - 24. 2. 2022

Herbicidi z delovanjem na divje in lasasto proso

Priporočena sortna lista za krompir v letu 2022

Fungicidi za zatiranje talnih bolezni krompirja

Fungicidi za zatiranje krompirjeve plesni

Črna listna pegavost krompirja

Učinki metuljnic v kolobarju

Setev metuljnic za zmanjšanje gnojenja ostalih kultur z dušikom

Iz travnika lahko naredimo dober vrt ali njivo

Prepovedi in zahteve za gnojenje na VVO območjih Lj  polje in Lj  barje z okolico Lj

TN za pridelavo ječmena

Dognojevanje ozimnih žit in oljne ogrščice 2021

Navadni LAN - pridelava in uporaba

 

 

 

Kontakt

Specialist za poljedeljstvo

Jernej Lončar, mag. inž. agr.
T: 01 513 07 22
E: jernej.loncar@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana