X
GO

Poljedelstvo

Pomagamo in svetujemo

 • strokovna pomoč pridelovalcem poljščin
 • organizacija izobraževanj:
  • posveti »Dan pšenice« in »Dan koruze« v Jablah
  • predavanja
  • tečaji - tečaji iz varstva rastlin (osnovni in obnovitveni)
  • tečaji za pridobitev NPK Poljedelec
  • demonstracijski prikazi in poskusi
 • strokovne ekskurzije
 • svetovanje s področja poljedelstva, varstva poljščin, in ukrepov kmetijsko- okoljske politike - SKOP, KOP, KOPOP
 • svetovanje v pisarni po telefonu in elektronskem mediju
 • svetovanje v Poljedelskih nasvetih
 • izdelava kolobarjev in gnojilnih načrtov
 • svetovanje ekološkim kmetovalcem
 • strokovna pomoč pri:
  • izvajanju sortnih poskusov (koruza, žita)
  • izdelavi kolobarjev in gnojenju poljščin
  • izvajanju herbicidnih in drugih poskusov s FFS
 • sodelovanje z društvi in strojnimi krožki
 • strokovna literatura, članki in prispevki:
  • tehnološki listi
  • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV)
 • sodelovanje s tujimi in domačimi strokovnimi inštitucijami

 

Kontakt

Specialistka za poljedeljstvo

Damjana Iljaš, univ. dipl. inž. agr.
T: 01 513 07 22
E: damjana.iljas@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA