X
GO

Priprava tehnoloških navodil za ekološko pridelavo sadja

Nosilec projekta : KGZS-Zavod LJ, partnerji: KGZS-Zavod NM, KGZS-Zavod GO, FKBV Maribor, BF, KIS, dr. Matjaž Turinek s.p.

V navodilih so opisane so tehnologije 19 sadnih vrst in namiznega grozdja.

> Tehnološka navodila so objavljena na spletni strani MKGP