X
GO

Izpostava Domžale

 

Predstavitev izpostave

 

Izpostava Domžale pokriva večino območja Upravne enote Domžale oziroma območje občin Domžale, Moravče, Lukovico in Trzin. Območje zajema ravninski del z dokaj ugodnimi talnimi razmerami za kmetovanje, kjer je kmetijstvo zelo intenzivno (omejitveni faktor so ponekod peščena tla suša ) in razdrobljena posestna struktura. Večina kmetijskih obdelovalnih zemljišč v občini Moravče in Lukovica ima omejene dejavnike za kmetijsko pridelavo (gorsko višinsko območje, strme kmetije, kraško in hribovsko območje). Prevladujejo mešane in dopolnilne kmetije, čistih kmetij je zelo malo.

Po načinu kmetovanja prevladujejo konvencionalne kmetije, za slovenske razmere je pomemben tudi delež kmetij, ki so vključene v kontrolo ekološkega kmetovanja.

Glavni panogi sta živinoreja in poljedelstvo, v zadnjih letih se je v bližini večjih potrošniških centrov razvilo tudi zelenjadarstvo. V živinoreji prevladuje govedoreja; predvsem prireja mleka, v hribovitem področju pa prevladuje reja krav dojil in pitanje govedi. V zadnjih desetih letih se je povečal tudi obseg zemljišč intenzivnih sadovnjakov, ki jih imajo na štirih kmetijah. Na tem območju ima svoja zemljišča tudi Kmetijski inštitut Slovenije  - v Jablah pri Trzinu (poljedelstvo, živinoreja) in v Brdu pri Lukovici (sadjarstvo).

Vse več kmetij se odloča tudi za dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Lokacija KSS Domžale: Vir, Šaranovičeva cesta 21a, 1230 Domžale

 

Uradne ure

Ponedeljek

Sreda

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

 

Kontakt

Terenska svetovalka

 Pavla Pirnat, univ. dipl. inž. agr.
 T: 01 724 48 55
 E: pavla.pirnat@lj.kgzs.si
 sedež: Vir, Šaranovičeva cesta 21a, 1230 Domžale

 

 

Terenska svetovalka

Barbara Kržišnik, univ.dipl.inž.agr.
 T: 01 724 18 45
  E: barbara.krzisnik@lj.kgzs.si
                                 sedež: Vir, Šaranovičeva cesta 21a, 1230 Domžale 

                                   

Terenski svetovalec - pripravnik

 Domen Cigale, mag.inž.agr
 T: 01 724 18 45
 E:domen.cigale@lj.kgzs.si
                                sedež: Vir, Šaranovičeva cesta 21a, 1230 Domžale