X
GO

Zelenjadarstvo

Osnovna naloga oddelka za zelenjadarstvo je izobraževanje, informiranje in svetovanje na področju pridelave zelenjave na prostem in v zaprtih prostorih: Svetovanje obdelave tal za vrtnine, prehrano rastlin, tehnologijo pridelave različnih vrtnin, sortni izbor, namakanje in varstvo pred boleznimi in škodljivci v zelenjadarstvu.

Pomagamo in svetujemo 

  • pri izobraževanju in izvedbi predavanj, delavnic in ogledov dobrih praks,
  • informiranju in svetovanje s tehnološkimi listi po elektronski pošti in preko sredstev javnega obveščanja,
  • individualnem svetovanju in spremljanje napredka kmetij,
  • kontroli kvalitete tal, ugotavljanju količine dušika v tleh in gnojilni načrti,
  • spremljanju, prognozi in obveščanju o pojavih bolezni in škodljivcev v zelenjadarstvu,
  • izobraževanju uporabnikov FFS,
  • izobraževanju in svetovanje okolju prijaznejših tehnologij (ekološko, integrirano),
  • izdelavi projektov za uvajanje in pospeševanje pridelave zelenjave v posameznih občinah in njihovo izvajanje,
  • sodelovanju z zadrugami in OP ter pomoč pri promociji vrtnin,
  • sodelovanju pri izobraževanju šolskih otrok, mladine in žensk na podeželju.

Povezane vsebine

Projekt MOL - Prenos znanja in informiranja v kmetijskem prostoru - so bili posneti demonstracijski prikazi tehnologij pridelave zelenjave, ki jih najdete na naslednji povezavi

 

Aktualna tehnološka navodila

 

Tehnološka navodila za namakanje

 

 

Pomembni dokumenti

 

 

Kontakt

Specialistka za Zelenjadarstvo

Ana Ogorelec, univ. dipl. inž. agr.
T: 01 893 14 22
E: ana.ogorelec@lj.kgzs.si
sedež: Rožna ulica 39, 1330 KOČEVJE