X
GO

Zelenjadarstvo

Osnovna naloga oddelka za zelenjadarstvo je izobraževanje, informiranje in svetovanje na področju pridelave zelenjave na prostem in v zaprtih prostorih: Svetovanje obdelave tal za vrtnine, prehrano rastlin, tehnologijo pridelave različnih vrtnin, sortni izbor, namakanje in varstvo pred boleznimi in škodljivci v zelenjadarstvu.

Pomagamo in svetujemo 

  • pri izobraževanju in izvedbi predavanj, delavnic in ogledov dobrih praks,
  • informiranju in svetovanje s tehnološkimi listi po elektronski pošti in preko sredstev javnega obveščanja,
  • individualnem svetovanju in spremljanje napredka kmetij,
  • kontroli kvalitete tal, ugotavljanju količine dušika v tleh in gnojilni načrti,
  • spremljanju, prognozi in obveščanju o pojavih bolezni in škodljivcev v zelenjadarstvu,
  • izobraževanju uporabnikov FFS,
  • izobraževanju in svetovanje okolju prijaznejših tehnologij (ekološko, integrirano),
  • izdelavi projektov za uvajanje in pospeševanje pridelave zelenjave v posameznih občinah in njihovo izvajanje,
  • sodelovanju z zadrugami in OP ter pomoč pri promociji vrtnin,
  • sodelovanju pri izobraževanju šolskih otrok, mladine in žensk na podeželju.

Povezane vsebine

Projekt MOL - Prenos znanja in informiranja v kmetijskem prostoru - so bili posneti demonstracijski prikazi tehnologij pridelave zelenjave, ki jih najdete na naslednji povezavi

 

Slikovno gradivo - zelenjadnice

 

 

Strokovni nasveti - tehnološki listi

Razlogi zakaj paradižnik cveti a nima plodov

Ukrepi po neurju s točo - vrtnine

Občutljivost vrtnin na nizke temperature

Rdeča pesa - tehnologija

Ukrepi za preprečevanje pozebe v zelenjadarstvu

Fiziološke motnje pri paradižniku

Biostimulanti kot pomoč pri obvladovanju stresnih situacij v rastlinski proizvodnji

Preseženi ostanki kadmija v zelenjavi

Kolobar v pridelavi zelenjadnic

Intervencija Biotično varstvo rastlin - BVR

Najpogostejše bolezni zelja - poleti 

Gosenice na paradižniku in papriki

Onesnažena, degradirana tla

Problematike v pridelavi vrtnin - julij 2023

Pridelava solate v zaščitenih prostorih - bolezni

Nematode - ogorčice na zelenjavi

Navodila o ravnanju z zelenjadnicami po poplavah

Pridelava lastnega semen zelenjadnic

Varovanje rastlin v rastlinjaku pred previsoko temperaturo

Nekemično zatiranje plevelov v zelenjadarstvu

Pomanjkanje bora

Spravilo česna in skladiščenje

Rumena ali podzemna koleraba

Nova invazivna stenica - Marmorirana smrdljivka

Namakanje - kako zagotoviti dovolj vode za potrebe zelenjadnic

Bakterijska mehka gniloba

Koreninske uši na solati

Česnova muha

Fuzarijska uvelost paradižnika in paprike

Pravočasno pobiranje čebule

Užitna ostrica

Sajenje paprike na prosto

Dognojevanje česna in varstvo

Vzgoja zelenjave v zaščitenih prostorih - rastlinjakih

Visoke grede in gomile

Vzgoja nizkega fižola za zrnje

Paradižnik

Kapusov ščitkar

Cepljenje zelenjadnic

Tehnologija pridelave špargljev

Vzgoja sadik zelenjave

Zdravilne rastline in zelišča

Radič za siljenje

Pridelava česna

Temperatura tal in kaljenje nekaterih vrtnin

Sladki krompir

Pridelovanje zgodnjega krompirja

Motovilec

Kisanje zelja

 

 

Kontakt

Specialistka za zelenjadarstvo

Marijana Kos, univ. dipl. inž. agr.
T: 01 893 14 22
E: marijana.kos@lj.kgzs.si
sedež: Gospordinjska ulica 6, 1000 Ljubljana