X
GO

Zelenjadarstvo

Osnovna naloga oddelka za zelenjadarstvo je izobraževanje, informiranje in svetovanje na področju pridelave zelenjave na prostem in v zaprtih prostorih: Svetovanje obdelave tal za vrtnine, prehrano rastlin, tehnologijo pridelave različnih vrtnin, sortni izbor, namakanje in varstvo pred boleznimi in škodljivci v zelenjadarstvu.

Pomagamo in svetujemo 

  • pri izobraževanju in izvedbi predavanj, delavnic in ogledov dobrih praks,
  • informiranju in svetovanje s tehnološkimi listi po elektronski pošti in preko sredstev javnega obveščanja,
  • individualnem svetovanju in spremljanje napredka kmetij,
  • kontroli kvalitete tal, ugotavljanju količine dušika v tleh in gnojilni načrti,
  • spremljanju, prognozi in obveščanju o pojavih bolezni in škodljivcev v zelenjadarstvu,
  • izobraževanju uporabnikov FFS,
  • izobraževanju in svetovanje okolju prijaznejših tehnologij (ekološko, integrirano),
  • izdelavi projektov za uvajanje in pospeševanje pridelave zelenjave v posameznih občinah in njihovo izvajanje,
  • sodelovanju z zadrugami in OP ter pomoč pri promociji vrtnin,
  • sodelovanju pri izobraževanju šolskih otrok, mladine in žensk na podeželju.

Povezane vsebine

Projekt MOL - Prenos znanja in informiranja v kmetijskem prostoru - so bili posneti demonstracijski prikazi tehnologij pridelave zelenjave, ki jih najdete na naslednji povezavi

 

Slikovno gradivo - zelenjadnice

 

 

Kontakt

Specialistka za zelenjadarstvo

Marijana Kos, univ. dipl. inž. agr.
T: 01 893 14 22
E: marijana.kos@lj.kgzs.si
sedež: Gospordinjska ulica 6, 1000 Ljubljana