X
GO
Travništvo in pašništvo - sreda, 13. december 2017

Le odprava vzrokov za degradacijo travne ruše da trajen rezultat obnove travnika.

Poljedeljstvo - Novice - ponedeljek, 04. junij 2018

Vabimo vas na dan pšenice v Jablje....

Poljedeljstvo - torek, 27. februar 2018

Na vseh VVO območjih veljajo zahteve »Nitratne uredbe«  in zahteve uredb, ki urejajo določena vodovarstvena območja.

Poljedeljstvo - torek, 27. februar 2018

Splošne prrepovedi gnojenja, skladiščenje, mejne vrednosti N...

Poljedeljstvo - torek, 27. februar 2018
  • Gnojilni načrti se vedno delajo na osnovi veljavne analize tal.