X
GO
Travništvo in pašništvo - sreda, 13. december 2017

Le odprava vzrokov za degradacijo travne ruše da trajen rezultat obnove travnika.

Vabimo vas na DAN ODPRTIH VRAT Osemenjevalnega centra Preska v četrtek 30.3.2023 ob 9 uri na Osemenjevalnem centru Preska.

- PREDSTAVITEV BIKOV

- PREDSTAVITEV KATALOGA BIKOV 2023

- AVKCIJA PLEMENSKIH BIKOV ČRNO BELE, RJAVE IN MESNIH PASEM

Travništvo in pašništvo - sreda, 13. december 2017

Najučinkoviteje je ograjevanje z elektro ograjami, te ograje živali zaradi strahu pred bolečino zadržujejo znotraj območja namenjenega paši.

Travništvo in pašništvo - sreda, 13. december 2017

Predpisi s področja vnosa dušika v tla na kmetijska zemljišča se spreminjajo, trenutno pa je aktualna Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL RS Št.22/14.04.2015).

Travništvo in pašništvo - sreda, 13. december 2017

Organska gnojila na kmetiji – priporočila ravnanja in uporabe živinskih gnojil.