X
GO

Razvoj podeželja

Pomagamo in svetujemo

 • vodenje in izvajanje projektov na področju razvoja podeželja
 • sodelovanje v projektnih skupinah, priprava in izvajanje programov razvoja podeželja
 • spremljanje in sodelovanje v projektih po regijah
 • sodelovanje z občinami na področju načrtovanja projektov in vodenja skupin
 • izobraževanje na področju razvoja podeželja 2014 - 2020
 • spremljanje in iskanje možnih poti za prijavo posameznih projektov
 • seznanjanje s sprejetimi novosti na področju RP
 • generiranje in razvoj projektnih idej
 • načrtovanje projektov
 • sodelovanje z Regionalnimi razvojnimi agencijami (RRA) in izvajanje določenih programov, ocenjevanje in evidentiranje predlogov za razvoj podeželja
 • sledenje novostim, ki se sprejemajo v programu razvoja podeželja
 • pomoč pri pridobivanju finančnih podpor iz strukturnih skladov EU za različne naložbe za kmetijska gospodarstva, interesne skupnosti, društva, poslovne subjekte na podeželju
 • priprava poslovnih načrtov za kmetije, podjetja in gospodarske družbe
 • svetovanje kmetijam, društvom, interesnim skupnostim in poslovnim subjektom pri promociji, trženju in oblikovanju celostne podobe kmetije, izdelka ali storitve z namenom boljšega plasmaja na tržišče
 • sodelovanje z mediji (časopisi, RTV)

Kontakt   

Specialistki za razvoj podeželja

Valentina Šajn, univ. dipl. inž. agr.

T: 01 513 07 16
E: valentina.sajn@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA 

Špela Drnovšek, univ. dipl. inž. agr.
T: 01 513 07 16
E: spela.drnovsek@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA