X
GO

Laboratorij za analize mleka

Laboratorij za analizo mleka je lociran na OC Preska pri Medvodah.  

V laboratoriju opravljamo analitiko  surovega mleka za potrebe kontrole proizvodnosti oziroma selekcijske namene krav molznic.

Izvajamo naslednje analize: 

Kemijsko sestavo mleka na naslednje sestavine:  
  • Maščobe - g/100g                                                                       
  • Beljakovine - g/100g
  • Laktozo - g/100g  anhidrid
  • UREA - mg/100ml mleka    

           

Merjenje vzorca

Gretje vzorcev

Skupina vzorcevza analizo

Skupno Število Somatskih Celic:  
  • Število somatskih celic x 1000/ml

 

Oprema in analitske metode

Laboratorij je opremljen s sodobnimi in zmogljivimi analitskimi aparaturami za hitre, masovne analize surovega mleka, ki temeljijo na metodi IR- spektrometrije in pretočne citometrije.

Umerjanje aparature  in kontrole kalibracij se izvaja po predpisanih standardih 1x mesečno in po vseh posegih v aparature , kot so okvare, redni vzdrževalni servisi ter druge tehnične težave. Referenčne materiale pripravlja BF- Inštitut za mlekarstvo in probiotike, prav tako organizira tudi medlaboratorijske  kontrole in primerjave, preko katerih smo vključeni v mednarodno mrežo primerjav. Rezultate medlaboratorijskih primerjav si lahko ogledate v priponkah in kažejo visoko točnost in odlično ponovljivost analiz .

 

Aparature Proizvajalec Anal. parameter Enota Metoda Merilno območje
Milkoscan 6000 Foss electric maščoba g/100g IR- spektrometrija 0 - 15 % 
Milkoscan 6000 Foss electric beljakovine g/100g 0 - 10 % 
Milkoscan 6000 Foss electric laktoza g/100g IR- spektrometrija 0 - 10 % 
Milkoscan 6000 Foss electric sečnina mg/100ml IR- spektrometrija 10 - 100 mg /
100 ml

Fossomatic 5200

Foss electric št. somatskih celic. št./ml pretočna citometrija 0 - 10 MIO

Povezane vsebine