X
GO

Selekcija govedi

Osnova za uspešno selekcijsko delo so podatki pridobljeni iz kontrole proizvodnosti in uspešnega oziroma natančnega dela rejcev, osemenjevalcev, kontrolorjev in rodovniške službe pri osnovnih rejskih opravilih v živinoreji. Selekcija temelji pretežno na rodovniških živalih, ki imajo poznano poreklo, zaželeno je čim več generacij.

Na območju Zavodu Ljubljana so zastopane vse pasme govedi pri katerih v Sloveniji živinorejska služba izvaja kontrolo in selekcijo. Pasme govedi so razdeljene po namenu rabe, to je za prirejo mleka, za prirejo mesa in za kombinirano prirejo mleka in mesa – kombinirane pasme.

Za intenzivno prirejo mleka:
Za kombinirano prirejo:
Za prirejo mesa:

Glavne naloge selekcije:

  • Ocenjevanje živali,
  • Odbira plemenskih živali tako po moških kot ženskih linijah,
  • Obračun Plemenskih vrednosti ženskih in moških živali - več na povezavi,          
  • Izvajanje testiranj,
  • Organizacija razstav in odbira živali za sejme in razstave,
  • Objave in interpretacija rezultatov,
  • ​Dela strokovnega tajnika PRO za rjavo in cikasto pasmo.