X
GO

Leonard da Vinci - Partnerstva

The View of different angle on organic farming training«

(Pogled z drugega zornega kota na izobraževanje  za ekološko kmetovanje)

Trajanja projekta: 2013-2015, 

Pet partnerjev: Direktorat za prehrano, kmetijstvo in živinorejo in  Združenje ekoloških kmetijskih organizacij (ETO) province Adana, Turčija, Fakulteta za kmetijstvo, Nitra , Slovaška, E.A.R.T.H. Academy, Potenca-Italija (zasebno podjetje za razvoj podeželja) in  KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

Cilj projekta je bil izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in trajnosti izobraževanja in usposabljanja na področju ekološkega kmetovanja. Udeleženci so  izmenjevali svoje izkušnje pri izpopolnjevanju metode e-učenja kot sistema usposabljanja v različnih partnerskih državah.