X
GO

Baza znanja in koristne informacije

Preverite koristne nasvete za osemenjevanje, pogosta vprašanja in odgovore, arhiv preteklih katalogi bikov in druge koristne informacije.

 

Nasveti in pogosta vprašanja

Paratuberkuloza postaja čedalje večji problem v naših čredah. Na OC Preska moramo v zadnjem času zavračati bike okužene s povzročiteljem paratuberkuloze ali pa moramo izvajati dodatne analize semena na prisotnost povzročitelja v semenu.

Nekaj podatkov o našem delu iz Poročila o Osemenjevalnem centru Preska za leto 2017

Novo  UGOTAVLJANJE BREJOSTI IZ MLEČNIH VZORCEV

Nudimo enostavno in hitro analizo brejosti v vzorcih mleka, za katere se lahko odločate

  • Ob redni mesečni kontroli kjer se uporabi vzorec redne kontrole
  • Ali kadarkoli med kontrolama z dodatnimi mlečnimi vzorci

Tovrstna analiza nudi zgodnje ugotavljanje brejosti ob upoštevanju naslednjih pogojev:

  • Od telitve mora poteči najmanj 60 dni
  • Rezultat je zelo zanesljiv že 28 dan po osemenitvi

Vse dodatne informacije in podrobnosti najdete v priloženi zgibanki, pri svojem kontrolorju ali na tel 041 795 563 – Iztok Goršič, Vodja Laboratorija za analizo mleka pri KGZS-Zavod LJ.

* Analize se vršijo v sodelovanju s KGZS-Zavod MS

 

V zadnjem času so cene seksiranega semena občutno višje, kot v preteklosti. ZAKAJ?

Tehnologija seksiranja in zamrzovanja, kvaliteta in postopek priprave za osemenjevanje.

Oglejte si kratek video z nazornim prikazom pravilnega rokovanja z globoko zamrznjenim semenom in prikazanimi posledicami nepravilnega dela.

BH2 - je recesivna genetska napaka pri govedu.

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

Arhiv katalogov