X
GO
Travništvo in pašništvo - sreda, 13. december 2017

Obnova travinja

Obnova travinja

Le odprava vzrokov za degradacijo travne ruše da trajen rezultat obnove travnika.

Vzroki za slabo rušo:

  • Neugodna tla – premokra, nagib, skeletna-kamnita-plitva
  • Neprimerno gnojenje – nizek pH, neravnovesje med N – P - K
  • Enostranska raba – samo košnja ali paša
  • Neugodni vremenski vplivi – suša, mraz, klimatske spremembe
Preberite več:

Nazaj na seznam novic