X
GO
Travništvo in pašništvo - sreda, 13. december 2017

Dovoljene obremenitve kmetijskih površin z dušikom

Predpisi s področja vnosa dušika v tla na kmetijska zemljišča se spreminjajo, trenutno pa je aktualna Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL RS Št.22/14.04.2015).

Najpomembnejše je dejstvo, da je vnos N iz živinskih gnojil na ravni kmetijskega gospodarstva omejen na 170 kg N/ha kmetijskih zemljišč. Podatek o obremenitvi GVŽ/ha moramo zato vezati na preglednico o letnih količinah dušika, ki ga prispevajo posamezne vrste in kategorije živali v povprečju:

Preberite več:

Nazaj na seznam novic