X
GO
Travništvo in pašništvo - sreda, 13. december 2017

Živinska gnojila na kmetiji

Organska gnojila na kmetiji – priporočila ravnanja in uporabe živinskih gnojil.

Z živinskimi gnojili, ki predstavljajo pomemben vir hranil za rastline, moramo ob upoštevanju  zahtev varovanja narave in zakonskih omejitev, ravnati gospodarno. Gnojila je treba uporabljati v skladu s potrebami rastlin. Te pa se določijo na podlagi pričakovanih pridelkov, tipov tal, razmer v tleh, podnebnih razmer, rabe zemljišč in drugih pridelovalnih okoliščin.

Preberite več:

Nazaj na seznam novic