X
GO

Baza znanja in koristne informacije

Preverite koristne nasvete za osemenjevanje, pogosta vprašanja in odgovore, arhiv preteklih katalogi bikov in druge koristne informacije.

 

Nasveti in pogosta vprašanja

Vabimo vas na informativno izobraževanje glede prodaje živil s kmetije in spremembe v obdavčitvi dohodka iz kmetijske de....

Vabimo vas na dve predavanji o pridelavi vrtnin in poljščin, ki bosta v prostorih Kmetijske zadruge Ribnica.......

Vabimo vas na delavnico o vodenju obveznih evidenc na kmetijskem gospodarstvu, ki bo v ponedeljek.....

Vabimo vas na predstavitev javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014 - 2020, ki bo...

Vabimo vas na predstavitev javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014 - 2020, ki bo....

Vabimo vas na predstavitev javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014 - 2020, ki bo.....

Predstavljamo vam teme, ki so bile prikazane na izobraževanju za sadjarstvo na BF...

Predstavljamo vam teme, ki so bile predstavljene na posvetu o jagodi 1. decembra na BF

Vabimo vas na predstavitev javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014 - 2020, ki bo v četrtek.....

Vabimo vas na predstavitev javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014 - 2020, ki bo v sredo.....

Vabimo vas na predstavitev javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014 - 2020, ki bo v torek.....

V mesecu decembru se bodo izvajala predavanja in prikazi na rezličnih enotah kmetijske svetovalne službe...

Vabimo vas na posvet ekoloških pridelovalcev sadja, ko bo v petek, 2.12. ob 9,30 v prostorih BF, Oddelek za .....

Vabimo vas na posvet o jagodi, ki bo v četrtek, 1.12. na Kmetijske inštitutu Slovenije, tema je povezovanje......

Vabimo vas na predstavitev treh javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014 - 2020, ki bo........

12345678910>>

Arhiv katalogov