X
GO

Baza znanja in koristne informacije

Preverite koristne nasvete za osemenjevanje, pogosta vprašanja in odgovore, arhiv preteklih katalogi bikov in druge koristne informacije.

 

Nasveti in pogosta vprašanja

Le odprava vzrokov za degradacijo travne ruše da trajen rezultat obnove travnika.

Vabimo vas na DAN ODPRTIH VRAT Osemenjevalnega centra Preska v četrtek 30.3.2023 ob 9 uri na Osemenjevalnem centru Preska.

- PREDSTAVITEV BIKOV

- PREDSTAVITEV KATALOGA BIKOV 2023

- AVKCIJA PLEMENSKIH BIKOV ČRNO BELE, RJAVE IN MESNIH PASEM

Najučinkoviteje je ograjevanje z elektro ograjami, te ograje živali zaradi strahu pred bolečino zadržujejo znotraj območja namenjenega paši.

Predpisi s področja vnosa dušika v tla na kmetijska zemljišča se spreminjajo, trenutno pa je aktualna Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL RS Št.22/14.04.2015).

Organska gnojila na kmetiji – priporočila ravnanja in uporabe živinskih gnojil.