X
GO

Aktualne novice

Katere dosevke lahko sejemo tudi v bolj sušnem vremenu si preberite v priloženem navodilu:

Dosevki v sušnem vremenu

Krmljenje svežega žita živalim ne priporočamo prej kot 4-6 tednov po spravilu - žetvi.

Dopolnjeno jan. 2021

Na vseh VVO območjih veljajo zahteve »Nitratne uredbe«  in zahteve uredb, ki urejajo določena vodovarstvena območja.

 

Izobražujemo, svetujemo, pomagamo.

Kot javna služba na področju kmetijstva seznanjamo uporabnike o ukrepih kmetijske politike in le-te pomagamo izvajati ter z uporabo različnih metod izobražujemo prebivalce podeželja.

OSEMENJEVALNI CENTER PRESKA

Online naročanje domačega in uvoženega semena bikov in kozlov.

Vedno aktualna ponudba!