X
GO
 • KOLAŽ1

Osemenjevalni center Preska

Osemenjevalni center Preska je vodilni ponudnik semena domačih bikov, ter ponudnik elitnega uvoženega semena za osemenjevanje bikovskih mater in elitnih krav vseh pasem. Smo tudi največji ponudnik opreme za umetno osemenjevanje krav in koz.

Zadnje novice

Novice - KOPOP Usposabljanja - petek, 12. januar 2024

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz PRP RS za obdobje 2023-2027 - Podintervencija DŽ govedo

Namen podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij je izvedba dejavnosti izmenjave znanj in prenosa informacij, namenjene udeležencem, ki se v skladu z uredbo, ki ureja intervencijo dobrobit živali za leto 2023, udeležijo usposabljanja s področja intervencije dobrobit živali.

Cilj podintervencije (Dobrobit za govedo) izmenjava znanja in prenos informacij je povečati raven usposobljenosti udeležencev. 

Podintervencija dobrobit za govedo:

 • Informiranje upravičencev o izvajanju intervencije

 • Osnovna predstavitev podintervencije

 • Predstavitev vseh zahtev podintervencije

 • Identifikacija in registracija

 • Seznanitev s problemi na terenu pri izvajanju pregledov na kraju samem

 • Dobra praksa dobrobiti živali na govedorejski kmetiji Zagradišnik (Gornji Grad)

Gradivo: Izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali (DŽ) za leto 2023 - GOVEDO

VIDEOPOSNETEK DOBRE PRAKSE DOBROBITI ŽIVALI, kmetija Zagradišnik, Gornji Grad

Povezava do ostalega gradiva za podintervencije dobrobit - drobnica, konji in prašiči za leto 2023

Nazaj na seznam novic

Koristne informacije

Novo  UGOTAVLJANJE BREJOSTI IZ MLEČNIH VZORCEV

Nudimo enostavno in hitro analizo brejosti v vzorcih mleka, za katere se lahko odločate

 • Ob redni mesečni kontroli kjer se uporabi vzorec redne kontrole
 • Ali kadarkoli med kontrolama z dodatnimi mlečnimi vzorci

Tovrstna analiza nudi zgodnje ugotavljanje brejosti ob upoštevanju naslednjih pogojev:

 • Od telitve mora poteči najmanj 60 dni
 • Rezultat je zelo zanesljiv že 28 dan po osemenitvi

Vse dodatne informacije in podrobnosti najdete v priloženi zgibanki, pri svojem kontrolorju ali na tel 041 795 563 – Iztok Goršič, Vodja Laboratorija za analizo mleka pri KGZS-Zavod LJ.

* Analize se vršijo v sodelovanju s KGZS-Zavod MS

 

OC preska - Nasveti in pogosta vprašanja - Aktualno - ponedeljek, 14. maj 2018

V zadnjem času so cene seksiranega semena občutno višje, kot v preteklosti. ZAKAJ?

OC preska - Nasveti in pogosta vprašanja - petek, 09. marec 2018

Nekaj podatkov o našem delu iz Poročila o Osemenjevalnem centru Preska za leto 2017

Osemenjevalni center Preska

Cesta v Bonovec 1
1215 Medvode

T: (01) 361 12 66
F: (01) 361 37 28
E: oc.preska@lj.kgzs.si

Kvaliteta in zanesljivost