X
GO
  • KOLAŽ1

Osemenjevalni center Preska

Osemenjevalni center Preska je vodilni ponudnik semena domačih bikov, ter ponudnik elitnega uvoženega semena za osemenjevanje bikovskih mater in elitnih krav vseh pasem. Smo tudi največji ponudnik opreme za umetno osemenjevanje krav in koz.

Zadnje novice

Novice - petek, 07. julij 2023

Demonstracijski prikaz - Možnosti ureditve preskrbe z vodo na pašnikih in odprtih hlevih

Vabimo vas na demonstracijski prikaz Možnosti ureditve preskrbe z vodo na pašnikih ali odprtih hlevih,  ki ga organiziramo v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje in KGZS. Prikaz bo v četrtek, 3. avgusta 2023,

z zborom udeležencev ob 8.00 uri na kmetiji Toneta KERŠMANC-a, Bevke 68,  1358 Log pri Brezovici.

Na kmetiji Keršmanc Toneta bomo izvedli predstavitev in prikaz napajanja živali na pašniku iz jarka s pomočjo črpalke ter predstavili možnosti za ureditev napajanja v hladnem hlevu z ogrevanimi napajalniki.

Potem se bomo odpeljali na drugo kmetijo Jožeta Čemažarja, Gabrje 12, 1356 Dobrova, kjer boste lahko prisluhnili predavanju mag. Petra Pšakerja in Antona Zavodnika na temo potreb živali na paši po vodi in možnostih zagotavljanja oskrbe z vodo. Tudi na kmetiji Čemažar bo praktični prikaz napajanja na pašniku v hribovitem svetu in prikaz različnih vrst sodobne opreme za napajanje.

 

Upravičenci do udeležbe na prikazu so: 1. fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot nosilci kmetijskega gospodarstva, namestniki nosilcev kmetijskega gospodarstva, člani kmetije;

2. zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost in so vpisana v RKG.

 

Na posamezen prikaz se lahko prijavi le ena oseba iz istega KMG / podjetja. V kolikor za prikaz ne bi bilo zadostnega interesa, se ga lahko udeleži več oseb iz istega KMG / podjetja.

Demonstracijski prikaz je financiran iz Programa za razvoj podeželja in je za udeležence brezplačen.

 

PRIJAVE

Za udeležbo na izvedbi demonstracijskega prikaza je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA do zapolnitve mest. Prijave zbiramo do 24. 7.  2023.

Prijavite se z e-pošto na naslov blaz.bavdek@lj.kgzs.si ali nada.gabrenja@lj.kgzs.si.

 

Preberite več:

Nazaj na seznam novic

Koristne informacije

Novo  UGOTAVLJANJE BREJOSTI IZ MLEČNIH VZORCEV

Nudimo enostavno in hitro analizo brejosti v vzorcih mleka, za katere se lahko odločate

  • Ob redni mesečni kontroli kjer se uporabi vzorec redne kontrole
  • Ali kadarkoli med kontrolama z dodatnimi mlečnimi vzorci

Tovrstna analiza nudi zgodnje ugotavljanje brejosti ob upoštevanju naslednjih pogojev:

  • Od telitve mora poteči najmanj 60 dni
  • Rezultat je zelo zanesljiv že 28 dan po osemenitvi

Vse dodatne informacije in podrobnosti najdete v priloženi zgibanki, pri svojem kontrolorju ali na tel 041 795 563 – Iztok Goršič, Vodja Laboratorija za analizo mleka pri KGZS-Zavod LJ.

* Analize se vršijo v sodelovanju s KGZS-Zavod MS

 

OC preska - Nasveti in pogosta vprašanja - Aktualno - ponedeljek, 14. maj 2018

V zadnjem času so cene seksiranega semena občutno višje, kot v preteklosti. ZAKAJ?

OC preska - Nasveti in pogosta vprašanja - petek, 09. marec 2018

Nekaj podatkov o našem delu iz Poročila o Osemenjevalnem centru Preska za leto 2017

Osemenjevalni center Preska

Cesta v Bonovec 1
1215 Medvode

T: (01) 361 12 66
F: (01) 361 37 28
E: oc.preska@lj.kgzs.si

Kvaliteta in zanesljivost