X
GO
  • KOLAŽ1

Osemenjevalni center Preska

Osemenjevalni center Preska je vodilni ponudnik semena domačih bikov, ter ponudnik elitnega uvoženega semena za osemenjevanje bikovskih mater in elitnih krav vseh pasem. Smo tudi največji ponudnik opreme za umetno osemenjevanje krav in koz.

Zadnje novice

OC preska - Nasveti in pogosta vprašanja - petek, 26. maj 2017

Genetska napaka bh2

BH2 - je recesivna genetska napaka pri govedu.

Določitev nosilcev BH2 dedne napake še ni 100% zanesljiva, vendar številne raziskave kažejo, da je ob sekvencioniranju SNP možno z visoko zanesljivostjo določiti nosilce haplotipa. V homozigotni obliki povzroči odmrtje zarodka, oziroma ploda v času brejosti ali kmalu po rojstvu (do 30 dni po rojstvu). Ime BH2 je okrajšava, oziroma prvi črki iz izpeljave: Brown (rjavo), H2 - haplotyp 2.

Priporoča se, da se rejci izogibajo parjenju med živalmi, ki so nosilci BH2 recesivne dedne napake. Ker nimamo poznane genetske slike, oziroma heterozigotnih nosilcev BH2 dedne napake pri ženskih živalih in zaradi dedovanja (12,5% živali, ki so potomci paritve staršev - heterozigotnih nosilcev BH2, praviloma odmrejo že pred rojstvom ali kmalu po rojstvu) ne priporočamo parjenja ženskih živali, ki so hčere ali vnukinje bikov, nosilcev BH2.

Nazaj na seznam novic

Koristne informacije

Novo  UGOTAVLJANJE BREJOSTI IZ MLEČNIH VZORCEV

Nudimo enostavno in hitro analizo brejosti v vzorcih mleka, za katere se lahko odločate

  • Ob redni mesečni kontroli kjer se uporabi vzorec redne kontrole
  • Ali kadarkoli med kontrolama z dodatnimi mlečnimi vzorci

Tovrstna analiza nudi zgodnje ugotavljanje brejosti ob upoštevanju naslednjih pogojev:

  • Od telitve mora poteči najmanj 60 dni
  • Rezultat je zelo zanesljiv že 28 dan po osemenitvi

Vse dodatne informacije in podrobnosti najdete v priloženi zgibanki, pri svojem kontrolorju ali na tel 041 795 563 – Iztok Goršič, Vodja Laboratorija za analizo mleka pri KGZS-Zavod LJ.

* Analize se vršijo v sodelovanju s KGZS-Zavod MS

 

OC preska - Nasveti in pogosta vprašanja - Aktualno - ponedeljek, 14. maj 2018

V zadnjem času so cene seksiranega semena občutno višje, kot v preteklosti. ZAKAJ?

OC preska - Nasveti in pogosta vprašanja - petek, 09. marec 2018

Nekaj podatkov o našem delu iz Poročila o Osemenjevalnem centru Preska za leto 2017

Osemenjevalni center Preska

Cesta v Bonovec 1
1215 Medvode

T: (01) 361 12 66
F: (01) 361 37 28
E: oc.preska@lj.kgzs.si

Kvaliteta in zanesljivost