X
GO

Novice

Novice - ponedeljek, 07. avgust 2023

Poplave - kontakti Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo za nosilce dejavnosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in  inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) nosilcem dejavnosti, prizadetim v poplavah, sporoča kontaktne e-naslove in telefonske številke, kamor se lahko obrnejo po odgovore in nasvete, ki so v pristojnosti UVHVVR in (IRSKGLR)

Kontakti območnih uradov (OU) UVHVVR v delovnem času so naslednji:

Delovni čas območnih uradov UVHVVR je:

  • ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7. do 15. ure,
  • ob sredah od 7. do 17. ure,
  • ob petkih od 7. do 13. ure.

Izven delovnega časa OU UVHVVR naj občani pokličejo na številko 112.

Kontakti IRSKGLR so naslednji:

  • Urad glavnega inšpektorja, Dunajska 58, Ljubljana; e-naslov: mkgp@gov.si, telefon: 01 4345 702 ali 031 313 007
  • Območna enota (OE) Murska Sobota (povodje Mure): e-naslov: irskglr@gov.si, telefon: 041 318 568
  • OE Maribor (povodje Drave): e-naslov: irskglr@gov.si, telefon 041 630 286
  • OE Novo mesto (povodje spodnje Save s Krko): e-naslov: irskglr@gov.si, telefon 051 324 416
  • OE Celje (povodje Savinje): e-naslov: e-naslov: irskglr@gov.si, telefon 031 313 007
  • OE Ljubljana (srednja Sava s pritoki): e-naslov: irskglr@gov.si, telefon 051 324 416
  • OE Kranj (zgornja Sava s pritoki): e-naslov: irskglr@gov.si, telefon 031 373 360.

Nazaj na seznam novic