X
GO

Novice

Novice - petek, 24. marec 2023

Obvestilo za kmetije na VVO I - odločba ustavnega sodišča

Režim kmetovanja – uporaba FFS na VVO1 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – DOVOLJENO JE VEČ

Ustavno sodišče je po izdaji začasne odredbe in s tem prepovedi vseh FFS tudi tistih, ki so sicer dovoljena v ekološki pridelavi,  vsebinsko odločilo o podani pobudi za oceno ustavnosti. Poleg tega, da je Ustavno sodišče odločilo, da so nekatere določbe Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, Zakonu o vodah ter Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja v neskladju z ustavo, je določilo tudi režim uporabe FFS na tem območju.

 

Ustavno sodišče je namreč določilo enoletni rok, znotraj katerega morajo Državni zbor in Vlada RS odpraviti protipravnost, v tem času pa je za območje vodonosnika Ljubljanskega polja glede porabe FFS določen poseben režim. Prepovedana je uporaba FFS na območju petmetrskega varovalnega pasu okoli območja zajetja  (VVO 0). Ta režim je za obdelovalce kmetijskih zemljišč ugodnejši od tistega, ki je veljal od izdaje sklepa o začasnem zadržanju izvrševanja Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. Od 16.6.2022 do 16.3.2023 je namreč veljalo, da je uporaba FFS na območju VVO1 v celoti prepovedana, sedaj pa se prepoved nanaša na območje VVO 0 in pet metrski pas okoli tega območja.

https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-416-19-z-dne-16-3-2023/

 

Nazaj na seznam novic