X
GO

Novice

Novice - torek, 14. marec 2023

Vodovarstveno območja (VVO I) - oddaja vlog za nadomestilo 2023

Kmetije, ki kmetujete na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I), letos ne oddate vlog za denarna nadomestila na VVO I do 31. marca, saj je pripravljena nova uredba, ki je trenutno v postopku potrjevanja s strani evropske komisije. 

Kmetje, ki kmetujete na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I), ste zaradi izpolnjevanja obveznosti vodovarstvenega režima in posledično zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti, upravičeni do denarnega nadomestila.

Do leta 2023 ste za pridobitev denarnega nadomestila, morali vsako leto v obdobju od 31. januarja do 31. marca oddati vlogo pri zavezancu, to je izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo.

V zvezi s tem vas obveščamo, da je uredba, ki je urejala izplačilo denarnih nadomestil na VVO I (Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, Uradni list RS, št. 105/1164/1244/1355/1597/1577/16 in 197/20), z 31. decembrom 2022 prenehala veljati, zato vlog za izplačilo denarnega nadomestila letos ni mogoče oddati do 31. marca.

V pripravi je nova uredba in je trenutno v medresorski obravnavi. Ker se denarna nadomestila izplačujejo kot državna pomoč, morajo uredbo potrditi še na Evropski komisiji. Predivideva se, da bodo postopki sprejemanja in potrjevanja nove uredbe končani letos pozno poleti. V skladu s to uredbo se bodo vloge za denarna nadomestila lahko oddala do 15.septembra.

 

Nazaj na seznam novic