X
GO

Novice

Novice - četrtek, 11. avgust 2022

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Začasno zadržanje izvrševanja 22. in 23. člena)

Nazaj na seznam novic