X
GO

Novice

Novice - ponedeljek, 08. december 2008

Poročilo s poti v Bolzano

Vsako drugo leto v Bolzanu poteka sejem Interpoma

Vsako drugo leto v Bolzanu poteka sejem Interpoma, tudi letos 6.- 8.11. Namenjen je pridelavi, skladiščenju in trženju jabolk.

Na sejmu je bila razstavljena specialna mehanizacija, namenjena delu v sadovnjakih. Od osnove – traktorjev do priključkov za obdelavo tal, med katerimi je vedno več priključkov za obdelavo tal v vrsti. Škropilnice in pršilniki, veliko je bilo tudi obiralnih ploščadi različnih dimenzij, izvedb in uporabnosti. Drevesničarji so zopet dali poudarek dobri sadiki, ki je predpogoj za enostavnejše  in uspešno sadjarjenje.

Raziskovalni center za kmetijstvo in gozdarstvo iz Laimburga je predstavil nekaj novih sort, med njimi tudi odporne na škrlup, ki imajo vedno večjo veljavo. Veliko je bilo tudi proizvajalcev zaščitnih sredstev in gnojil, ki so med drugim predstavljali tudi veliko proizvodov, namenjenih tudi uporabi v ekološki pridelavi.

V okviru sejma je potekal tudi kongres. Tema prvega dneva je bila svetovni trg jabolk.

Med drugim je bila predstavljena pridelava jabolk v Svetu v letu 2008, ki je bila izdelana na podlagi projekcije Prognosfruita. Dežele zahodne Evrope in Amerika so pridelale povprečno 5 % manj. Letos bo zmanjšan izvoz jabolk iz južne hemisfere v Evropo.

Ga. Rebbeca Baerveldt je predstavila pridelavo jabolk v zvezni državi Washington in njihov izvoz na Kitajsko. Ugotovili so, da je to primeren trg zaradi ekonomske rasti, povečevanja prodaje na drobno, ustreznosti pridelka za kitajske potrošnike, na Kitajskem vedno večji pomen dajejo zdravi prehrani in vsebnosti svežega sadja in zelenjave v obroku. To je velika populacija in zato velika potrošnja, sorte, ki jih pridelujejo so zanimive za tamkajšnje  potrošnike.

Ga. Tatiana  Klimenko je predstavila Rusijo in njene potenciale na področju porabe sadja in priložnosti za izvoz jabolk v to največjo državo na svetu. V nekaj letih pričakujejo stabilno gospodarsko rast, inflacija se umirja, uvoz in izvoz v to državo naraščata. Po njenih besedah se močno razvija drobno gospodarstvo, trgovina na drobno s hrano naj bi se v obdobju 2000 do 2005 povečala za 16 %. Povečuje se povprečni prihodek. V Rusiji je 39 % potrošnje namenjeno za hrano in brezalkoholne pijače.

Izboljšuje se življenjski  standard prebivalcev. Jabolko je najpomembnejše sadje, čeprav je  splošna poraba sadja v primerjavi z deželami EU še vedno zelo nizka, samo 37 % od priporočene količine. Uvoz jabolk iz držav EU narašča, ni pričakovati, da bi domača pridelava v kratkem času lahko zadostila potrebam. Ruski potrošniki zahtevajo kakovostne plodove, debele in močno obarvane, ni pomemben izvor sadja, zelo je pomembna cena, ki je tudi lahko razlog za zamenjavo ene vrste sadja z drugo.

Predstavljena je bila raziskava, katere dejavnike (pakiranje, specialni produkti, tržna filozofija…) upoštevajo različna združenja pridelovalcev pri promociji sadja.

 

Drugi dan kongresa je bil namenjen harmonizaciji in novi zakonodaji na področju uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Predstavljena je bila Uredba 396/2005 z aneksi I, II, III, IV in VII, ki določa preverjanje in razvrščanje aktivnih snovi v posamezne razrede. Predstavljeni so bili podatki o zmanjševanju števila aktivnih snovi, ki imajo dovoljenje za uporabo, od  leta 1992 do 2008 se je skupno število zmanjšalo iz 178 na 132. Od leta 1995 naprej na J. Tirolskem izvajajo prostovoljni monitoring nad vsebnostjo fitofarmacevtskih sredstev v jabolkih. V letih 2002 do 2007 je bila večina vzorcev pozitivnih, najpogosteje so bili prisotni ostanki fungicidov.

Poudarjeno je bilo, da je pri pridelavi potrebno upoštevati pravila dobre kmetijske prakse, da je potrebno spoštovati karence in pridelati zdravo hrano. Potrebno je računati tudi na ostanke FFS, ki posredno pridejo v hrano ljudi (krma za živali, slama, ki jo zakopljemo, ostanki v rastlinah, ki v kolobarju sledi škropljeni kulturi). Po drugi strani pa je potrebno upoštevati tudi pozitivno stran uporabe FFS-jev (količina in kakovost pridelane hrane).

Predstavljena je bila tudi razlika med akutnim in kroničnim tveganjem in raziskave na področju tega. Upoštevati je potrebno tudi lastnosti skupine potencialnih potrošnikov (teža, razvoj, nosečnice, doječe matere…) in količine ostankov FFS, ki jim škodujejo ter količino potrošnje posameznih vrst sadja.

 

Zadnji dan je bil posvečen organski pridelavi in trgu. Začetek s provokacijo o ekološki pridelavi, potrošnji, načinu življenja in potrebi po ekoloških dobrinah, ne le hrani temveč tudi kozmetiki, oblačilih…Predstavljena je bila ekološka pridelava jabolk na J. Tirolskem: 160 članov združenja BioSudtirol pridelujejo jabolka na 580 ha, skupen pridelek je 20.000 t.

Sortiment pridelanih jabolk je zelo širok (nad 28 sort) in priporočajo zoženje. Pridelujejo tudi po načelih biodinamike. Registriranih imajo 11 zaščitnih znamk za 'bio jabolka'. Izvažajo v številne evropske države. Tudi v Nemčiji  pridelava bio jabolk in hrušk narašča, opozarjajo na  prekomerno širjenje takega načina pridelave, ker je povpraševanje po tako pridelanih jabolkih količinsko omejeno.

Tudi v ZDA se pridelava organsko pridelane hrane povečuje. Potrošniki so po raziskavah pripravljeni plačati 30 % več za pridelke, pridelane na ta način. Največ povpraševanja je ravno po svežem sadju. V zvezni državi Washington poudarjajo svojo prednost v pridelavi organsko pridelanega sadja zaradi ugodnih klimatskih razmer. S tem utemeljujejo tudi boljšo ekonomičnost pridelave v primerjavi z ostalimi zveznimi deželami.

Sortiment jabolk: največ 'gale', sledi 'fuji', 'rdeči delišes', 'granny smith' in tak trend napovedujejo tudi v prihodnje. Poudarjajo, da je na področju organske pridelave potrebno še veliko narediti na tehnologiji in pridelovalcem ponuditi enostavne tehnološke rešitve.

Predstavljena je bila tudi organizacija IFOAM, ki predstavlja interese pridelovalcev organsko pridelane hrane. Ustanovljena je bila 1990 leta v Budimpešti, od leta 2003 ima stalno pisarno in predstavnika tudi v Bruslju. So ena izmed 2600 interesnih skupin v Bruslju in preko lobistov zastopajo svoje interese. Sodelujejo pri tvorbi nove zakonodaje na tem področju. S 1.1.2009 bo veljala nova regulativa na tem področju, ki uvaja tudi nov zaščitni znak. Ta bo obvezen od julija 2010.

 

Poleg uradnega programa smo po zaslugi vodje Sadjarskega centra Maribor, mag. Petra Zadravca na kratko obiskali tudi dve poskusno raziskovalni postaji za področje kmetijstva in gozdarstva v Laimburgu in v San Michelu. Predstavili so nam del tehnoloških poskusov, ki jih izvajajo v sadovnjakih. Glavni poudarki:

  1. rez vrhov predvsem prebujnih vrhov v času po obiranju, najprej konec septembra (tudi za zgodnejše sorte). S tem oslabimo rast dreves predvsem v vrhovih in lažje dosežemo umirjeno rast.
  2. rez enoletnih poganjkov, ko je razvitih 10 do 12 listov s škarjami na motorni pogon, podobnimi tistim za rez žive meje. To je tehnologija iz Francije. Ta rez je priporočljiva predvsem v letih, ko so drevesa močno obložena s plodovi, ker odstranitev rastnih vršičkov pospešuje razvoj cvetnih brstov za naslednje leto.
  3. rez dreves v rodnosti na čepe, ki pospešujejo obraščanje dreves.
  4. 'U-baum' tehnologija. Za zmanjšanje števila sadik/ha in s tem zniževanje stroškov postavitve nasada, so razvili to tehnologijo. Sadike sadijo na razdaljo 3,2 m x 1,2 m in na vsaki sadiki vzgojijo dva ali tri samostojne kordone. Pomembno je, da so med seboj enakovredni – izenačeni. To dosežejo s sadiko z dvema ali tremi cepiči, ki se razvijejo v enakovredne kordone. Te obdelujemo kot pri sadikah, ki smo jih sadili enkrat gosteje. Ta način pridelave sadik je zaščiten z licenco, katere lastnik je g. Mazzoni  iz Italije.

Nazaj na seznam novic