X
GO

Novice

Novice - ponedeljek, 25. oktober 2010

V novembru se bodo izvajali prikazi, predavanja in tečaji na različnih lokacijah

Novice - ponedeljek, 25. oktober 2010

Rejce krav molznic vabimo na predavanje in delavnico v Dob pri Domžalah v sredo

Novice - ponedeljek, 25. oktober 2010

Namen delavnice za pridelovalce mleka je rejce seznaniti o vrsti patogenih mikrobov..

Novice - ponedeljek, 25. oktober 2010

V prostorih gasilskega doma v Tunjicah bo predavanje na temo

Novice - sreda, 13. oktober 2010

V občini Šmartno pri Litiji bo demonstracijski prikaz apnenja in delavnica za turistične kmetije

Novice - sreda, 13. oktober 2010

V okviru projektne naloge Občine Grosuplje vas vabimo na predavanje in prikaz na ekološko in na sadjarsko kmetijo

Novice - sreda, 13. oktober 2010

V Logatcu je v okviru projekta Leader na ogled razstava starih sort jabolk

Novice - sreda, 06. oktober 2010

Kmetijska svetovalna služba organizira v Ribnici predavanja  na temo

<<77787980818283848586>>