X
GO

Novice

Novice - petek, 29. maj 2009

Tehnološki list - Krmni ohrovt v prehrani živali

Krmni ohrovt v prehrani domačih živali

Uporabnost ohrovta v prehrani domačih živali

Krmni ohrovt postaja zadnjih nekaj let vse pogostejši strniščni krmni dosevek. Z ohrovtom, kot naknadnim dosevkom, lahko pridelamo od 70-80 t zelene krme /ha. Zaradi relativni visokega pridelka in njegove prehranske vrednosti, ga mnogi vključujejo v svoj kolobar. Za prehrano domačih živali se ga uporablja, predvsem v pozni jeseni, vse do sredine decembra oz. zmrzali. Z njim se lahko podaljša obdobje zelenega krmljenja za krave, svinje in tudi kokoši. Najpogosteje se ga krmi svežega, vsak dan sproti košenega. V primeru, da do prve zmrzali nismo porabili vsega, ga lahko pokosimo vsega naenkrat, zmeljemo in siliramo.

Krmna vednost:

Krmna vrednost krmnega ohrovta (po DLG)

  • 120 g SS,

Vrednosti v SS (1000 g suhe snovi)

  • 171 g SB ( surove beljakovine)
  • 113 g SV ( surova vlaknina)
  • 7,11 MJ NEL

Krmi ohrovt vsebuje predvsem veliko prebavljivih beljakovin (cca 2%), prav tako je ima veliko škrobno vrednost 10-12 %. Razmerje med beljakovinami in škrobom je v ugodnem razmerju in zato primerno tudi za krmljenje krav molznic. Krmni ohrovt vsebuje dosti vitamina B in C, karotenov in je bogat z minerali, predvsem z fosforjem, nekoliko manj pa z Natijem in Bakrom. . Vsebuje le majhen delež vlaknine in zato je primeren tudi za krmljenje neprežvekovalcev (prašiči, perutnina). ov .

Antinutritivne in toksične lastnosti krmnega ohrovta

Žal ima krmni ohrovt, tako kot še nekatere druge križnice, nekaj antinutritivnih lastnosti. Zato se priporoča se krmljenje zelenih rastlin pred cvetenjem, ker s staranjem rastline postanejo neokusne, zaradi povečane vsebnosti glikozidov .

Vse križnice (tudi ohrovt) dajejo mleku specifični vonj, ki je zelo neprijeten in tako mleko običajno ni primerno za konzumno uporabo.

Veliki del voluminozne krme ima sposobnost, da iz tal kopičijo nitrate, ki jih bakterije pretvorijo v toksične (strupene) nitrite. Stopnja intenzivnosti razgradnje nitratov v nitrite je lahko zelo različna, žal pa je krmni ohrovt na seznamu tistih rastlin, ki imajo zato največjo sposobnost. V to skupino sodijo tudi zeleni oves, zelena koruza, vse zelene križnice in krmna pesa.

Na količino vezanih nitratov v voluminozni krmi močno vpliva tudi, postopek spravila. Zelena krma po odkosu, ne sme dalj časa stati na kupu, ker lahko poteče zelo intenzivna pretvorba nitratov v nitrite.

Vzroki in znaki zastrupitev

Z nitriti

Nitriti delujejo tako, da se vežejo na hemoglobin in preprečujejo prenos in vezavo kisika. To lahko povzroči padec krvnega tlaka , paralizo gladke mišičnine in razširitve perifernih žil. Posledica so huda prizadetost jeter, ledvic in srca. Govedo je zelo občutljivo za tovrstne zastrupitve. Prvi zunanji znaki so spremenjena barva sluznice, ki postane modrikasto siva ali rjava. V hujših primerih zastrupitve, lahko pride do krčev, oteženega dihanja, živčnih simptomov – izguba ravnotežja nato pa kome in smrti.

V primeru blažjih , vendar dolgotrajnejših oblik zastrupitve, prihaja do zmanjšanja proizvodnje, slabše plodnosti, abortusov in poškodb jeter.

S SMCO (S- metilcisteinsulfoksid-)

Večina križnic in tudi krmni ohrovt vsebujejo aminokislini podobno snov (SMCO). Iz nje se v vampu tvori snov (dimetolsulfid), ki pri prežvekovalcih (predvsem govedu) povzroči oksidacijo hemoglobina in s tem anemijo oz. slabokrvnost. Pri krmiljenju večjih količin te krme, lahko pride do anemije že v treh tednih. Znaki, ki spremljajo to bolezensko stanje so zmanjšan apetit, driska, zlatenica, padec mlečnosti pri molznicah, slabša uspešnost osemenitev in zmanjšan prirast pri pitancih in plemenski živini. Zato je pri krmljenju križnic potrebno upoštevati dnevne omejitve.

Dovoljene količine v dnevnem obroku

KRAVE MOLZNICE - Max. 10-15 kg krmnega ohrovta / dan
Druge kategorije odraslega goveda Max. 15-20 kg /dan

Krmljenje ohrovta se odsvetuje pri mladi živini , visoko brejih kravah in pri kravah v začetku laktacije.

Krmni ohrovt je morda primernejši za krmiljenje neprežvekovalcev, predvsem prašičev in kokoši. Literatura navaja, da so prašiči so tudi manj občutljivi oz. slabše pretvarjajo nitrate v nitrite Toksična doza je za prašiče cca 20x večja kot za govedo. Prav tako strupene snovi v križnicah, pri neprežvekovalcih ne povzročajo anemije.

Novejša literatura žal ne navaja kolikšne so lahko dnevne količine krmnega ohrovta v obrokih prašičev in perutnine. Izkušnje kažejo, da ne kaže pretiravati in se tako krmi ohrovt kot tudi ostale križnice zmerno vključuje v obroke.

V starih časih so ljudje trdili, da kokoši krmljene s krmnim ohrovtom, mnogo bolje nesejo. Razlog je seveda v visoki vsebnosti beljakovin, ki je ostala krma, ki so jo včasih polagali kokošim ni imela.

Kmetijska svetovalka – specialistka za živinorejo
Jasmina Slatnar, univ. dipl.inž. zoot.

Nazaj na seznam novic