X
GO

Novice

Novice - petek, 29. maj 2009

Tehnološki list - Poraba vode pri domačih živalih

Povprečne dnevne potrebe po vodi...

Kategorije živali Količina vode/dan
Krave - molznice 50-100 l
Presušene krave 40-60 l
Teleta 10-20 l
Goveji pitanci 20-60 l
Telice 25-40 l
Ovce 0-12 l
Plemenske svinje 12-25 l
Doječe kobile 40-60 l
Prašiči pitanci 6-12 l
Žrebeta 10-15 l
Delovni ali športni konji 30-80 l
Perutnina 0,2-0,3 l

Zauživanje vode pri govedu pri različnih temperaturah zraka (l/dan) (D.K.Breede,1992)

Črno bela pasma Teža Temperatura zraka
  kg do 5C 15C 28C
Tele 90 8 9 13
Telica 180 14 17 23
  360 24 30 40
  545 34 41 55
Krave (presušene) 630 37 46 62
Krave molznice 9 kg mleka / dan 46 55 68
  27 kg mleka / dan 84 99 104
  36 kg mleka / dan 103 121 147
  45 kg mleka / dan 122 143 175

Kmetijska svetovalka – specialistka za živinorejo
Jasmina Slatnar, univ. dipl.inž. zoot.

Nazaj na seznam novic