X
GO

Novice

Novice - torek, 10. marec 2009

Leader in lokalne akcijske skupine

Ustanovitev lokalnega partnerstva, imenovanega Lokalna akcijska skupina (LAS) je izvirna in pomembna lastnost pristopa LEADER.

LAS temelji na tripartitnem partnerstvu, ki je sestavljeno iz predstavnikov javnega sektorja (občine in druge javne institucije), civilne družbe (društva, nevladne organizacije, posamezniki) in ekonomskega sektorja (podjetja, območne obrtno-podjetniške zbornice), ki delujejo na področju razvoja podeželja ali so kako drugače pri svojem delu povezane s tem področjem.

Na območju KGZS - Zavoda Ljubljana je do sedaj ustanovljenih pet LAS-ov:

 • Srce Slovenije
 • Sožitje med mestom in podeželjem
 • Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
 • Barje z zaledjem
 • Društvo za razvoj podeželja Zasavje

Naj vam na kratko predstavim LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje, ki je kot upravljavca določil KGZS-Zavod Ljubljana.

Za območje vseh treh zasavskih občin je bila 28.11.2007 ustanovljena Lokalna akcijska skupina Društvo za razvoj podeželja Zasavje in je že praznovala 1. obletnico obstoja.

Ustanovitev LAS je pomemben dogodek za prihodnji razvoj podeželja, saj je mogoče preko takšne organiziranosti v programskem obdobju 2007-2013 pridobivati sredstva 4. osi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru LEADER programa.

LAS pokriva območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik v obsegu 250,9 km2 s 29.021 prebivalci. Pri izračunu je bilo izvzeto območje naselja Trbovlje, ker ima več kot 10.000 prebivalcev. Po navodilih EU naj bi se projekti izvajali na območju LAS v naseljih z manj kot 10.000 prebivalcev. V društvu je trenutno 53 članov.

12. avgusta 2008 se je LAS prijavil na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izbor in potrditev LAS, upravičenih za izvajanje pristopa LEADER in 12. januarja 2009 dobil odločbo o dodelitvi statusa delujoče LAS.

6. marca 2009 je LAS objavil javni poziv za nabor projektnih predlogov za leto 2010, ki je vsem dostopen na spletnih straneh občin Zagorje ob Savi (www.zagorje.si), Trbovlje (www.trbovlje.si) in Hrastnik (www.hrastnik.si/obcina), na spletni strani upravljavca LAS: KGZS – Zavod LJ (www.lj.kgzs.si) in na spletni strani LAS (www.las-zasavje.si).

Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov, ki sledijo viziji in strateškim ciljem Lokalne razvojne strategije (LRS).

Ključni cilji LRS so:

 • Spodbujati razvoj sonaravnega kmetovanja in ohranjanja kmetijske proizvodnje.
 • Prispevati k ohranjanju biotske raznovrstnosti in kulturne krajine.
 • Prispevati k ohranjanju kakovosti in vitalnosti gozdov.
 • Okrepiti razvoj podjetništva in podjetniške kulture.
 • Ustvariti pogoje za razvoj perspektivnih dejavnosti na podeželju
 • Posodobiti vaško infrastrukturo.
 • Povečati vključenost različnih skupin v socialno življenje na podeželju.
 • Ohraniti tradicijo in izročilo na podeželju.
 • Razviti prepoznavne turistične produkte na podeželju.
 • Povečati turistično prepoznavnost podeželja .

Karmen Skalič,
kmetijska svetovalka pri KGZS – Zavod LJ

Nazaj na seznam novic