X
GO

Biki mesnih pasem

Lastnosti zunanjosti

OMIŠIČENOST

1. plečna širina
2. hrbtna širina
3. izbočenost stegna
4. dolžina stegna
5. debelina ledvene mišice
6. širina stegna

Mišična razvitost

VELIKOST SKELETA

7. širina križa
8. obseg goleni
9. dolžina telesa
10. dolžina križa
11. velikost živali

Razvitost skeleta

FUNKCIONALNE LASTNOSTI

12. širina gobca
13. stoja prednjih nog
14. stoja zadnjih nog
15. hrbtna linija
16. prepasanost

Funkcionalne lastnosti

PASEMSKE LASTNOSTI

glava
barva plašča
skladnost oblik

Opomba:
Seme mesnih bikov se izdaja sproti, zato se lahko zgodi, da katerega bika določen čas ni v ponudbi (premajhno število proizvedenih doz glede na potrebe).


SEKSIRANO SEME

HVALIST seksirano seme na moške potomce                                 25,25 eur


 

HVALIST 161972
SI 44451552
Rojen: 02.04.2015
Rejec BRDNIK ALOJZ, RAJHENAV, KOČEVJE
HENRY 863499 (DE 1503758486) HINZ (DE 0534727253)
CASANDRA (DE 1502745324)
JULIE (SI 24121202) BIAL (FR 4624486597)
SLANA (SI 2101252)
Izboljšuje lastnosti
Omišičenost
Idealen za gospodarko križanje
Prireja mesa
Seksirano seme (moški)
Lastnosti zunanjosti
mišična razvitost 83
razvitost skeleta 77
pasemske last. 83
funkcionalne last. 84

Testiran bik srednje velikega okvirja, dolžina telesa je enaka velikosti. Je genetsko zanimiv bik, po očetovi strani prinaša brezrožnost, po materini pa odlično omišičenost. Je heterozigot za brezrožnost. Bik daje odlično omišičene potomce, primerne za pitanje telet in za pitanje do klavne zrelosti. Priporočamo ga predvsem za gospodarsko križanje. Rojstna masa bika je bila 43 kg, telitve so normalne.

Na voljo SEKSIRANO SEME NA MOŠKE POTOMCE.