X
GO

Biki mesnih pasem

Na voljo je SEKSIRANO SEME na moške potomce bikov:

CENTURION 162036    ŠAROLE           27,00 eur (v oktobru 15 % popust)

BULLSTAR 161930       LIMUZIN          27,00 eur (v oktobru 15 % popust)

Lastnosti zunanjosti

OMIŠIČENOST

1. plečna širina
2. hrbtna širina
3. izbočenost stegna
4. dolžina stegna
5. debelina ledvene mišice
6. širina stegna

Mišična razvitost

VELIKOST SKELETA

7. širina križa
8. obseg goleni
9. dolžina telesa
10. dolžina križa
11. velikost živali

Razvitost skeleta

FUNKCIONALNE LASTNOSTI

12. širina gobca
13. stoja prednjih nog
14. stoja zadnjih nog
15. hrbtna linija
16. prepasanost

Funkcionalne lastnosti

PASEMSKE LASTNOSTI

glava
barva plašča
skladnost oblik

HVALIST P 161972
SI 44451552
Rojen: 02.04.2015
Rejec BRDNIK ALOJZ, RAJHENAV, Kočevje
HENRY 863499 (DE 1503758486) HINZ PP (DE 0534727253)
CASANDRA (DE 1502745324)
JULIE (SI 24121202) BIAL (FR 4624486597)
SLANA (SI 2101252)
Izboljšuje lastnosti
Omišičenost
Širina
Idealen za gospodarko križanje
Prireja mesa
Lastnosti zunanjosti
mišična razvitost 81
razvitost skeleta 77
pasemske last. 80
funkcionalne last. 80

Hvalist P je testiran bik, heterozigot za brezrožnost, primeren predvsem za gospodarsko križanje. Je genetsko zanimiv bik, po očetovi strani prinaša brezrožnost, po materini pa odlično omišičenost. Bik daje odlično omišičene potomce, ki jih odlikuje širina v celotnem zgornjem delu telesa. Rojstna masa bika je bila 43 kg, telitve so normalne. Kljub temu se izogibajte osemenjevanja premajhnih živali.