X
GO

Biki mesnih pasem

Lastnosti zunanjosti

OMIŠIČENOST

1. plečna širina
2. hrbtna širina
3. izbočenost stegna
4. dolžina stegna
5. debelina ledvene mišice
6. širina stegna

Mišična razvitost

VELIKOST SKELETA

7. širina križa
8. obseg goleni
9. dolžina telesa
10. dolžina križa
11. velikost živali

Razvitost skeleta

FUNKCIONALNE LASTNOSTI

12. širina gobca
13. stoja prednjih nog
14. stoja zadnjih nog
15. hrbtna linija
16. prepasanost

Funkcionalne lastnosti

PASEMSKE LASTNOSTI

glava
barva plašča
skladnost oblik

Opomba:
Seme mesnih bikov se izdaja sproti, zato se lahko zgodi, da katerega bika določen čas ni v ponudbi (premajhno število proizvedenih doz glede na potrebe).


 

 

HVALIST P 161972
SI 44451552
Rojen: 02.04.2015
Rejec BRDNIK ALOJZ, RAJHENAV, Koèevje
HENRY 863499 (DE 1503758486) HINZ PP (DE 0534727253)
CASANDRA (DE 1502745324)
JULIE (SI 24121202) BIAL (FR 4624486597)
SLANA (SI 2101252)
Izboljšuje lastnosti
Omišièenost
Idealen za gospodarko križanje
Prireja mesa
Lastnosti zunanjosti
mišièna razvitost 81
razvitost skeleta 77
pasemske last. 80
funkcionalne last. 80

Testiran bik veèjega okvirja in heterozigot za brezrožnost. Je genetsko zanimiv bik, po oèetovi strani prinaša brezrožnost, po materini pa odlièno omišièenost. Bik daje odlièno omišièene potomce, ki jih odlikuje širina v celotnem zgornjem delu telesa. Priporoèamo ga predvsem za gospodarsko križanje. Rojstna masa bika je bila 43 kg, telitve so normalne. Kljub temu se izogibajte osemenjevanja premajhnih živali.