X
GO

Biki mesnih pasem

Lastnosti zunanjosti

MIŠIČNA RAZVITOST

1. plečna širina
2. hrbtna širina
3. izbočenost stegna
4. dolžina stegna
5. debelina ledvene mišice
6. širina stegna

Mišična razvitost

RAZVITOST SKELETA

7. širina križa
8. obseg goleni
9. dolžina telesa
10. dolžina križa
11. velikost živali

Razvitost skeleta

FUNKCIONALNE LASTNOSTI

12. širina gobca
13. stoja prednjih nog
14. stoja zadnjih nog
15. hrbtna linija
16. prepasanost

Funkcionalne lastnosti

PASEMSKE LASTNOSTI

glava
barva plašča
skladnost oblik

Opomba:
Seme mesnih bikov se izdaja sproti, zato se lahko zgodi, da katerega bika določen čas ni v ponudbi (premajhno število proizvedenih doz glede na potrebe).


SEKSIRANO SEME

HVALIST seksirano seme na moške potomce                                 25,25 eur


 

HVALIST 161972
SI 44451552
Rojen: 02.04.2015
Rejec BRDNIK ALOJZ, RAJHENAV, KOČEVJE
HENRY 863499 (DE 1503758486) HINZ (DE 0534727253)
CASANDRA (DE 1502745324)
(SI 24121202) BIAL (FR 4624486597)
SLANA (SI 2101252)
Izboljšuje lastnosti
Omišičenost
Dolžina
Idealen za gospodarko križanje
Prireja mesa
Seksirano seme (moški)
Lastnosti zunanjosti
mišična razvitost 83
razvitost skeleta 77
pasemske last. 83
funkcionalne last. 84

Mlad, še ne testiran bik, namenjen predvsem za gospodarsko križanje. Pričakujemo odlično omišičeno potomce, primerne za pitanje telet in za pitanje do klavne zrelosti. Pričakujemo normalne telitve.

Je heterozigot za brezrožnost. Pričakujemo normalne telitve.

Na voljo SEKSIRANO SEME NA MOŠKE POTOMCE.