X
GO

Baza znanja in koristne informacije

Preverite koristne nasvete za osemenjevanje, pogosta vprašanja in odgovore, arhiv preteklih katalogi bikov in druge koristne informacije.

 

Nasveti in pogosta vprašanja

Vabilo na pobiranje in sajenje špargljev

Vabilo na pobiranje in sajenje špargljev

Vabimo vse pridelovalce špargljev na prikaz SAJENJA IN POBIRANJA ŠPARGLJEV

Datum: 6. 4.2010

Vabilo

Vabimo vse pridelovalce špargljev
na prikaz
SAJENJA IN POBIRANJAŠPARGLJEV
 
V četrtek, 15. 4. 2010 ob 10.00 uri
V Sadni drevesnici Studenec 48 (ob bolnišnici Polje)

Vabilo je namenjeno vsem, ki se že ali pa se nameravate ukvarjati s pridelavo špargljev.

Predstavitev bo vodil g. Iztok Vidic, uni.dipl.ing.agr.

Vabljeni!

Pripravil/a:  specialistka za zelenjadarstvo
Ana Ogorelec

Vodja odd. za kmetijsko svetovanje:
Tomaž Močnik

 

Izobraževanja so 100% financirana s strani Odseka za razvoj podeželja in upravne zadeve, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Mestna občina Ljubljana. Vse podrobnosti o drugih izobraževanjih na območju MOL so na voljo na spletni strani MOL.
Izvajalec je bil izbran na javnem razpisu za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2010 (Ur.l. RS št.79/2010 Pogodbe 331-11/2009-20 – področje: Spodbujanje pridelave zelenjave in poljščin

Nazaj na seznam

Arhiv katalogov