X
GO

UGOTAVLJANJE KETOZNIH OBOLENJ S POMOČJO MLEČNIH VZORCEV

Ob redni A kontroli nudimo z letošnjim letom še možnost določanja vsebnosti acetona in BHB (indikatorja za ugotavljanje ketoze) v mlečnih vzorcih katerih povečana vsebnost prvih 60 dni po telitvi, nakazuje možnost težav s ketoznimi obolenji.

Ceno analize za vašo rejo dobite ob prijavi na spodnje kontakte.

Več informacij dobite pri svojem kontrolorju ali na številki 041 795 563 - Iztok Goršič, Vodja Laboratorija za analizo mleka pri KGZS-Zavod LJ. Infromacije si lahko preberete tudi v Prilogi.