X
GO

Video vsebine

1. Obrezovanje sadnega drevja

3. Obrezovanje mladih dreves

5. Rez hruške

7. Rez neobraščene sadike

9. Sajenje sadnega drevja

11. Predspomladansko škropljenje sadnega drevja

13. Poletno cepljenje sadnega drevja: T-okulacija in ploščična okulacija

15. Poletna rez

17. Redčenje plodov hrušk

19. Jesensko sajenje sadnega drevja

21. Spomladansko precepljanje 2

2. Obrezovanje sadnega drevja

4. Obrezovanje breskev

6. Obrezovanje češenj

8. Rez obraščene sadike

10. Izbira sadike

12. Spomladansko precepljanje

 

14. Poletno cepljenje sadnega drevja: T-okulacija in ploščična okulacija - 2

16. Redčenje plodov v sadovnjaku

18. Redčenje breskev

20. Vzgoja sadnih sadik - cepljenje v avgustu