X
GO

Video vsebine

1. Obrezovanje sadnega drevja

3. Obrezovanje mladih dreves

5. Rez neobraščene sadike

7. Sajenje sadnega drevja

9. Predspomladansko škropljenje sadnega drevja

11. Poletno cepljenje sadnega drevja: T in ploščična okulacija

13. Poletna rez

15. Redčenje plodov hrušk

17. Jesensko sajenje sadnega drevja

2. Obrezovanje sadnega drevja

4. Obrezovanje breskev

6. Rez obraščene sadike

8. Izbira sadike

10. Spomladansko precepljanje

12. Poletno cepljenje sadnega drevja: T in ploščična okulacija - 2

14. Redčenje plodov v sadovnjaku

16. Redčenje breskev

18. Vzgoja sadnih sadik - cepljenje v avgustu