X
GO

Pravno obvestilo

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana (v nadaljevanju: KGZ Ljubljana) spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko spletnega informacijskega sistema KGZ Ljubljana, skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu KGZ Ljubljana določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na KGZ Ljubljana, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

KGZ Ljubljana se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varoval podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani KGZ Ljubljana.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. KGZ Ljubljana ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.