HVALIST P 161972
SI 44451552
Rojen: 02.04.2015
Rejec BRDNIK ALOJZ, RAJHENAV, Kočevje
HENRY 863499 (DE 1503758486) HINZ PP (DE 0534727253)
CASANDRA (DE 1502745324)
JULIE (SI 24121202) BIAL (FR 4624486597)
SLANA (SI 2101252)
Izboljšuje lastnosti
Omišičenost
Širina
Idealen za gospodarko križanje
Prireja mesa
Lastnosti zunanjosti
mišična razvitost 81
razvitost skeleta 77
pasemske last. 80
funkcionalne last. 80

Hvalist P je testiran bik, heterozigot za brezrožnost, primeren predvsem za gospodarsko križanje. Je genetsko zanimiv bik, po očetovi strani prinaša brezrožnost, po materini pa odlično omišičenost. Bik daje odlično omišičene potomce, ki jih odlikuje širina v celotnem zgornjem delu telesa. Rojstna masa bika je bila 43 kg, telitve so normalne. Kljub temu se izogibajte osemenjevanja premajhnih živali.