HVALIST 161972
SI 44451552
Rojen: 02.04.2015
Rejec BRDNIK ALOJZ, RAJHENAV, KOČEVJE
HENRY 863499 (DE 1503758486) HINZ (DE 0534727253)
CASANDRA (DE 1502745324)
(SI 24121202) BIAL (FR 4624486597)
SLANA (SI 2101252)
Izboljšuje lastnosti
Omišičenost
Dolžina
Idealen za gospodarko križanje
Prireja mesa
Seksirano seme (moški)
Lastnosti zunanjosti
mišična razvitost 79
razvitost skeleta 77
pasemske last. 83
funkcionalne last. 82

Mlad, še ne testiran bik, namenjen predvsem za gospodarsko križanje. Pričakujemo odlično omišičeno potomce, primerne za pitanje telet in za pitanje do klavne zrelosti. Pričakujemo normalne telitve.

Je heterozigot za brezrožnost. Pričakujemo normalne telitve.

Na voljo SEKSIRANO SEME NA MOŠKE POTOMCE.