INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Telefonski imenik

Organizacijske enoteSlužb. telefonSlužb. mobitelFaksE-pošta

Uprava

Benec Jože01 513 07 10041 762 45801 513 07 41joze.benec@lj.kgzs.si
Prosen Barbara01 513 07 04 01 513 07 41barbara.prosen@lj.kgzs.si
Cerar Tatjana01 513 07 06 01 513 07 41tatjana.cerar@lj.kgzs.si
Slapar Marija01 513 07 08 01 513 07 41mija.slapar@lj.kgzs.si
Tratnik Elizabeta01 513 07 00 01 513 07 41tajnistvo@lj.kgzs.si

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Močnik Tomaž01 513 0720041 310 16601 513 07 41tomaz.mocnik@lj.kgzs.si
Barbara Lapuh01 513 07 18041 310 18101 513 07 41barbara.lapuh@lj.kgzs.si
Alenka Caf01 513 07 14041 310 15601 513 07 41alenka.caf@lj.kgzs.si
Jasmina Slatnar01 513 07 26041 310 15901 513 07 41jasmina.slatnar@lj.kgzs.si
Anton Zavodnik01 513 07 24041 310 19501 513 07 41anton.zavodnik@lj.kgzs.si
Damjana Iljaš01 513 07 22041 310 17401 513 07 41damjana.iljas@lj.kgzs.si
Ana Ogorelec01 895 38 76041 310 158 ana.ogorelec@lj.kgzs.si
Velikonja Vesna01 513 07 28041 310 17701 513 07 41vesna.velikonja@lj.kgzs.si
Bokal Stanislav01 899 50 13041 310 178 slavko.bokal@lj.kgzs.si
Debeljak Janko01 835 01 20041 310 188 janko.debeljak@lj.kgzs.si
Drašler Janez01 750 20 08041 310 198 janez.drasler@lj.lj.kgzs.si
Gabrenja Nada01 366 31 92041 310 194 nada.gabrenja@lj.kgzs.si
Drnovšek Špela01 513 07 16041 310 353 spela.drnovsek@lj.kgzs.si
Kuhar Štefan01 561 26 70041 310 183 stefan.kuhar@lj.kgzs.si
Lovšin Mojca01 361 82 86041 310 180 mojca.lovsin@lj.kgzs.si
Mele Petrič Milena01 709 70 40041 310 160 milka.mpetric@lj.kgzs.si
Pavčič Ana01 787 25 94041 610 167 ana.pavcic@lj.kgzs.si
Oblak Jože01 895 38 76041 310 175 joze.oblak@lj.kgzs.si
Rozina Teja03 567 93 90041 310 192 teja.rozina@lj.kgzs.si
Rupnik Roman01 754 29 33041 310 186 roman.rupnik@lj.kgzs.si
Vavken Mojca01 756 49 32041 310 187 mojca.vavken@lj.kgzs.si
Doles Magda01 709 70 50041 310 161 magda.doles@lj.kgzs.si
Indihar Peter01 788 88 42041 310 197 peter.indihar@lj.kgzs.si
Intihar Rajko01 709 70 50041 310 163 rajko.intihar@lj.kgzs.si
Janežič Darja01786 93 10041 310 170 darja.janezic@lj.kgzs.si
Jenko Andrejka01 542 97 72041 310 185 andreja.jenko@lj.kgzs.si
Kos Marta01 839 77 69041 310 173 marta.kos@lj.kgzs.si
Krasnič Zlatko02 290 94 62041 310 196 zlatko.krasnic@lj.kgzs.si
Omahen Franci01 786 71 50041 310 169 franc.omahen@lj.kgzs.si
Palčič Franc01 750 20 09041 310 162 franc.palcic@lj.kgzs.si
Pirnat Pavla01 724 48 55031 667 890 pavla.pirnat@lj.kgzs.si
Šilc Irena01 836 19 27041 310 190 irena.silc@lj.kgzs.si
Turk Mate Vladka01 836 19 27041 310 168 vladka.turk-mate@lj.kgzs.si
Zidar Urbanija Sonja01 899 50 14041 310 176 sonja.zurbanija@lj.kgzs.si
Zlatnar Irena01 724 18 45041 310 165 irena.zlatnar@lj.kgzs.si
Zupanc Puš Darinka01 786 93 10041 310 171 darka.zupancpus@lj.kgzs.si
Žagar Janja03 567 93 90041 310 193 janja.zagar@lj.kgzs.si
Šajn Valentina01 513 07 16041 310 19901 513 07 41valentina.sajn@lj.kgzs.si
Skalič-Holešek Karmica01 899 50 15041 310 179 karmen.skalic-holesek@lj.kgzs.si
Gaberšek Rozalija01 839 77 69041 310 155 rozalija.gabersek@lj.kgzs.si
Dolenšek Marjan01 513 07 00041 611 683 marjan.dolensek@lj.kgzs.si
Mateja Poljanc01 513 07 40031 692 374 mateja.poljanc@lj.kgzs.si
Petra Burja01 724 18 45  petra.burja@lj.kgzs.si
Jamnik Anton01 831 75 33031 378 772 anton.jamnik@lj.kgzs.si
Pečjak Ana01 750 20 09031 378 784 ana.pecjak@lj.kgzs.si

Oddelek za selekcijo in živinorejo

Matija Rigler01 513 07 20041 795 562 matija.rigler@lj.kgzs.si
Hribar Matjaž01 513 07 36031 378 786 matjaz.hribar@lj.kgzs.si
Rokavec Rafael01 513 07 38031 808183 rafko.rokavec@lj.kgzs.si
Rojnič Marinela01 513 07 34  marinela.rojnic@lj.kgzs.si
  
Goršič Iztok01 237 34 71041 795 56301 237 34 72iztok.gorsic@lj.kgzs.si
Kos Mateja01 237 34 71   
Adamič Janez01 237 34 71   
Barlič Matija 031 378 776  
Biaggio Janez 031 378 770  
Bizjak Andrej 031 378 805  
Bogataj Mojca 031 378 791  
Bučar Vladimir 031 378 789  
Cerar Anamarija 031 378 778  
Cerar Matjaž 031 378 773  
Debevc Andrej 031 378 781  
Grum Marko 031 378 790  
Jamnik Albina 031 378 787  
Jesenšek Anton 031 378 768  
Juvančič Jože 031 378 767  
Kajzar Matjaž 031 378 782  
Kavšek Franc 041 508 213  
Klepac Vesna 031 378 809  
Kokalj Metka 031 378 795  
Kokole Franc 031 378 769  
Kutnar Vera 031 378 798  
Ložar Franci 031 667 891  
Mrak Bernarda  031 378 793  
Rigler Jože 031 378 802  
Rigler Marija 031 378 801  
Slevec Metka 031 378 774  
Smrečnik Vilko 031 378 778  
Vrankar Tomaž 031 378 771  
Zadnik Rajko 031 378 807  
Zibelnik Zdenka 031 378 792  
Zupančič Štefan 031 378 796  
Žebovec Miran 041 888 131  
     

Sadna drevesnica

Matjaž Maležič01 529 17 20041 762 46101 529 17 20matjaz.malezic@lj.kgzs.si
Agičič Osman01 529 17 20 01 529 17 20 

Osemenjevalni center Preska

OC PRESKA 1                  01 361 12 66

OC PRESKA FAX              01 361 37 28

mag.Kunc Janez, dr.vet.med.01 362 99 30031 378 788 janez.kunc@lj.kgzs.si
Tjaša Kompara, dr.vet.med.01 362 99 33   tjasa.kompara@lj.kgzs.si
Ajdič Bojan, vet.teh.01 362 99 39051 381 223 oc.preska@lj.kgzs.si 
Ajdič Irena, vet.teh.01 361 12 66  irena.ajdic@lj.kgzs.si
Bizjak Jana, vet.teh.01 361 12 66  oc.preska@lj.kgzs.si
Kljun Tanja, dipl.ing.zoot.01 362 99 31041 967 319 oc.preska@lj.kgzs.si
Tomšič Šega Amalija, uni.dipl.ing.zoot.01 362 99 34  amalija.tomsic@lj.kgzs.si
Čarman Tomaž01 361 12 66   
Čarman Ciril01 361 12 66   
Jarič Dragomir                01 361 12 66   
Sodnik Rok01 361 12 66   
Mrak Janez01 361 12 66   
Žitko Tadej01 361 12 66   

Laboratorij                          01 237 34 71

Hlev                                   01 362 99 37        031 378 806

Terenski mobi                                               031 378 794 ROK;  051 381 223 BOJANLABORATORIJ ZA ANALIZO MLEKA
KATALOG BIKOV 2018 - ČB, RJ, MESNI, CK

Zaradi velikosti datoteke lahko prenos traja nekoliko dlje.

KATALOG BIKOV 2018 - LISASTI

Zaradi velikosti datoteke lahko prenos traja nekoliko dlje.

Izpostave KGZS - Zavod Ljubljana

Anketa