INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Skupne službe

Splošni posli:

Elizabeta Tratnik, višji. upr. del.,  organizator dela
T: 01 513 07 00
F: 01 513 07 41
E: tajnistvo@lj.kgzs.si

Finance in računovodstvo:

Barbara Prosen, univ. dipl. ekon., vodja oddelka
T: 01 513 07 04
F: 01 513 07 41
E: barbara.prosen@lj.kgzs.si

Tatjana Cerar, višji strokovni sodelavec
T: 01 513 07 06
F: 01 513 07 41
E: tatjana.cerar@lj.kgzs.si

Marija Slapar, glavni knjigovodja
T: 01 513 07 08
F: 01 513 07 41
E: mija.slapar@lj.kgzs.si