INFORMACIJA O KAPPA IN BETA KAZEINU

V katalogu bikov ima večina bikov podatek za KAPPA kazein, pri nekaterih rjavih bikih pa je že na voljo podatek o vrsti BETA kazeina.

 KAJ POMENITA IN KAJ PRINAŠATA V REJO!

Glasilo

Preberite zadnjo številko, naročite oglas ali pa preglejte celoten arhiv glasila Zelena dežela.
 

 

       

Logatec

Lokacija Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec

Roman Rupnik, dipl.inž.zoot.
T: 01/754 29 33; 041 310 186
E: roman.rupnik@lj.kgzs.si

Mojca Vavken, inž. kmet.

T: 01/ 756 49 32; 041 310 187
E: mojca.vavken@lj.kgzs.si

Uradne ure

PonedeljekSredaPetek
8.00 - 10.008.00 - 12.008.00 - 10.00

KSS Logatec deluje na območju občine Logatec, ki zajema KS Naklo (naselja: Dolenji Logatec, Martinj hrib, Čevica, Brod, Blekova vas), KS Tabor (naselja: Gorenji Logatec, Gorenja vas, Grčarevec, Kalce, Žibrše-del), KS Hotedršica (naselja:  otedršica, Ravnik, Novi Svet, Žibrše), KS Laze (naselja: Laze, Jakovica), KS Trate (naselja: Medvedje Brdo, Rovtarske Žibrše), KS Rovte (naselja: Rovte, Petkovec, Praprotno Brdo, Zaplana-del) in
KS Vrh svetih treh kraljev (naselja: Vrh svetih treh kraljev, Hleviše, Lavrovec).

Po zadnjih statističnih podatkih je v uporabi 3.807 ha kmetijskih zemljišč. Prevladujejo absolutni travniki in pašniki. Neugodne talne in klimatske razmere opredeljujejo 7 zaselkov kraškega območja in 13 zaselkov gorsko višinskega dela v območje z omejenimi dejavniki za kmetijstvo. Slaba naravna rodovitnost tal, strmine in pogoste poplave v nižinskem delu ne dopuščajo intenzivnega kmetovanja.

Po podatkih priprave zbirnih vlog je v občini Logatec okrog 400 kmetijskih gospodarstev.

Glavna kmetijska dejavnost je reja govedi za mleko in meso. Večji rejci (do največ 40 goved) so specializirani samo za proizvodnjo mleka, manjši in predvsem rejci v odmaknjenih hribovitih predelih, ki jih je več kot velikih pa se vse več preusmerjajo v kombinirano rejo in rejo krav dojilj oziroma v rejo govedi za meso. Zelo malo je rejcev drobnice in konj. Tržno usmerjene kmetije v prašičerejo in perutnino ni. Dopolnilna
dejavnost je slabo razvita, prav tako pa je še vedno premalo kmetij z ekološko proizvodnjo (6 kmetij). V poljedelstvu ni tržnih viškov oziroma je le v obsegu pridelovanja krme za živali.

Po podatkih iz popisa v letu 2000 je bilo stanje živali naslednje: na 391 kmetijah je bilo skupno 4009 goved, na 104 kmetijah so imeli skupaj 361 prašičev, na 279 kmetijah je bilo skupaj 5810 perutnine,na 59 kmetijah je bilo 814 kuncev, na 32 kmetijah je bilo 128 konjev, na 7 kmetijah je bilo 92 ovac, na 37 kmetijah je bilo 233 koz in na 27 kmetijah je bilo 245 čebeljih družin.

Na območju občine je urejena in označena Logaška kolesarska transverzala in notranjska planinska pot , obe vključujeta omenjene turistične kmetije. Gospodinje s turističnih kmetij sodelujejo na Gostinsko turističnih zborih in na Dobrotah
slovenskih kmetij, ter na osrednji turistični prireditvi v občini Logatec – »Gregorjev semenj«, ki se odvija vsako leto 12. marcu najbližjo soboto. Na kmetiji »Leskov gaj« v Novem svetu 1, 1372 Hotedršica ima Franc Leskovec registrirano predelavo kozjega mleka in trži mleko in sir iz ekološke pridelave. Nekaj kmetij se ukvarja še s storitvami s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in s predelavo lesa. Za kmetije z registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi in za tiste, ki se za te dejavnosti še odločajo, organiziramo izobraževanje iz aktualnih tem ( kulinarika, zakonodaja,…) Vsakih nekaj let na lokalnem nivoju organiziramo ocenjevanje suhomesnatih izdelkov s strokovnim komentarjem.

Delo z društvi podeželskih in kmečkih žena:

  • Društvo kmečkih in podeželskih žena Logatec, katerega predsednica je Tatjana Rudolf, šteje 87 članic.
  • Društvo podeželskih žena Rovte vodi Mateja Hodnik in šteje 37 članic.

S pomočjo naše službe društvi organizirata izobraževanje za žene s podeželja v obliki predavanj, delavnic, tečajev in strokovnih ekskurzij. Sodeluje na občinskih prireditvah in na prireditvah v sosednjih občinah. Povezujejo se tudi z drugimi društvi (kulturnimi, turističnimi, gasilskimi, lovskimi družinami). Sodelujemo tudi z vsemi tremi osnovnimi šolami v občini. Po uspešni in odmevni delavnici spoznavanja zdravilnih rastlin se pripravljamo tudi na ustanovitev zeliščarskega društva.

Pavšal 2018

Javni razpis - male kmetije

Izobraževanje DŽ-oktober 2017

Vabilo - subvencije 2017

Vabilo - koruzni hrošč

Obvestilo o trošarini

Vlaganje obračuna PN (pavšalno nadomestilo) 2016

Obvezna prijava na predavanje KOPOP 27.11.2014

Odvzem vzorcev zemlje za analizo tal

KOPOP v letu 2015

Obvestilo - predpriprava na EIV 2015

Vabilo na KOP predavanje 25.2.2014 - Predstavitev ukrepov kmetijske politike 2014

Predavanje 10.10.2013 - vzpostavitev ruše v težkih pogojih

Vabilo na predavanje 20.2.2013

Program izobraževanja 2013

Vabilo na predavanje KOP 12.12.2012 - plakat

Vabilo na delavnico 30.10.2012

Vabilo na predavanje 27.9.2012, plakat

Turizem na kmetijah v naši občini

Vabilo na predavanje 17.5.2012

Vabilo na predavanje 27.2.2012

Vabilo na animacijsko predavanje - ekološko kmetijstvo

Vabilo na ogled KMG - Navskrižna skladnost

Izobraževanje za kmete zima 2011/2012

Zbiranje E - naslovov KMG

Škoda po poplavah 2010Dopolnilne dejavnosti
Dopolnilne dejavnosti
Drustveno zivljenje
Drustveno zivljenje
Drustvo Rovte
Drustvo Rovte
Izpostava Logatec
Izpostava Logatec
Izpostava Logatec
Izpostava Logatec
Konji ovce in koze
Konji ovce in koze
Kosnja
Kosnja
Novice
Novice
Obcni zbor
Obcni zbor
Ped. razisk. center
Ped. razisk. center
Perutnina in prasici
Perutnina in prasici
Pred vrati KSS
Pred vrati KSS
Talni skodljivci
Talni skodljivci
Reja govedi
Reja govedi
Sonaravna reja
Sonaravna reja
Strm naklon
Strm naklon
Testiranje
Testiranje